Giải GDCD 9 bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới | Giải môn Giáo dục công dân lớp 9

Nội dung bài gồm:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

1.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác .
2.Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau cùng phát triển về tất cả mọi lĩnh vực .

3. Đảng và Nhà nước ta luôn triển khai chủ trương đối ngoại tự do, hữu nghị giữa những dân tộc bản địa, những vương quốc trong khu vực và trên quốc tế, làm cho quốc tế hiểu rõ thâm thúy hơn về quốc gia, về con người, công cuộc thay đổi của Nước Ta, về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta ; từ đó tất cả chúng ta tranh thủ được sự đống ý, ủng hộ và hợp tác ngày càng thoáng đãng của quốc tế so với Nước Ta .

4. Là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1. Hãy nêu một số việc làm thể hiện tình hĩru nghị với bạn bè và ….

Hãy nêu một số việc làm thể hiện tình hĩru nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hằng ngày.

Trả lời

Một số việc làm thể hiện tình hữu nghị với bè bạn và người quốc tế trong đời sống hằng ngày :

 • Chia sẻ những tổn thất do thiên tai, lũ lụt, động đất gây nên;
 • Lịch sự, tôn trọng với khách nước ngoài;
 • Giúp đỡ người nước ngoài sang du lịch, tham quan ở quê hương mình khi họ có yêu cầu;
 • Viết thư kêu gọi hoà bình, phản đối chiến tranh.

Câu 2. Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây ? Vì sao ?

a. Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài ;

b. Trường em tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài.

Trả lời

a. Khi bạn em có thái độ thiếu lịch sự và trang nhã với người quốc tế, em sẽ góp ý với bạn :

 • Chúng ta cần phải có thái độ vui vẻ, lịch sự đối với người nước ngoài khi họ đến thăm Việt Nam đó là biểu hiện của sự mến khách.
 • Giúp đỡ họ tận tình nếu họ có yêu cầu, có như vậy mới phát huy được tình hữu nghị với các nước.

b. khi trường em tổ chức triển khai giao lưu với học viên quốc tế em sẽ :

 • Vui vẻ, ân cần chu đáo, lịch sự, tế nhị thể hiện sự hiếu khách của mình;
 • Giới thiệu cho bạn về con người và đất nước Việt Nam;
 • Giới thiệu những phong cảnh đẹp, di tích lịch sử của quê hương, những món ăn Việt Nam…
 • Làm quen với bạn và tìm hiểu những phong tục tập quán, những nét văn hoá của nước bạn…

Câu 4: Em hãy cùng các bạn trong lớp, trong nhóm lập kế hoạch….

Em hãy cùng các bạn trong lớp, trong nhóm lập kế hoạch hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các trường khác, các địa phương khác, nước khác và hành động theo kế hoạch đã lập ra.

Trả lời:

Tên hoạt động giải trí → ví dụ : úng hộ những bạn ở vùng lũ lụt .

 • Nội dung, biện pháp hoạt động: quyên góp áo quần, sách vở, tiền…
  • Hoạt động trong nhà trường;
  • Thời gian quyên góp: 5 ngày.
 • Người phụ trách, người tham gia: Lớp trưởng các lớp chịu trách nhiệm thu gom, tất cả học sinh các lớp tham gia.
 • Thời gian, địa điểm ủng hộ (chọn một trường cụ thể với sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ).

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục