Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị và sự hợp tác quốc tế

Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộ…

Câu hỏi : Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc?

Nội dung chính

 • Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộ…
 • Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay là gì?
 • Bài viết liên quan
 • Video liên quan

A. Tạo thời cơ và điệu kiện để những nước, những dân tộc bản địa cùng hợp tác, tăng trưởng về nhiều mặt : kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục …B. Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây xích míc, căng thẳng mệt mỏi dẫn đến rủi ro tiềm ẩn cuộc chiến tranh .C. Làm cho những mối quan hệ stress hơnD. A, B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 5 Tình hữu nghị giữa những dân tộc bản địa trên quốc tế

Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay là gì?

Quan hệ hữu nghị tạo co hội và điều kiện kèm theo để những nước, những dân tộc bản địa cùng hợp tác tăng trưởng nhiều mặt : kinh tế tài chính, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật … ; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây xích míc, căng thẳng mệt mỏi dẫn đến nguy co cuộc chiến tranh .Bên cạnh đó Đảng và nhà nước luôn thực thi chủ trương đối ngoại hoà bình, hữu nghị với những dân tộc bản địa, những vương quốc khác trong khu vực và trên quốc tế. Chính quan hệ hữu nghị đó đã làm cho quốc tế hiểu rõ hon về quốc gia, con người, công cuộc thay đổi của Nước Ta, về đường lối, chủ trương của đảng và Nhà nước ta ; từ đó chúng ta tranh thủ được sự ưng ý, ủng hộ và hợp tác ngày càng thoáng đãng của thế giải so với Nước Ta

Bài viết liên quan

 • Trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ từng loại
 • Em hãy cho biết tảo hôn gây nên hậu quả gì đối với bản thân, gia đình xã hội?
 • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?
 • Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?
 • Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
 • Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong các mối quan hệ
 • Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?
 • Để bảo vệ Tổ quốc trách nhiệm công dân và học sinh cần làm gì? Liên hệ giới thiệu các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương.

Xem thêm : Soạn văn bài : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái