Vì sao Công xã nguyên thủy không tồn tại Nhà nước?

Nhận định sau đây đúng hay sai:

“ Công xã nguyên thủy không sống sót Nhà nước vì không sống sót mạng lưới hệ thống quản trị thực thi quyền lực tối cao. ”

>> Xem thêm:

Trả lời:

Nhận định trên : SAI .
Bởi vì Công xã nguyên thủy không sống sót Nhà nước vì đặc trưng xã hội lúc bấy giờ không có tư hữu, không giai cấp cho nên vì thế không có nhà nước .

Chế độ cộng sản nguyên thủy là gì?

Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế tài chính – xã hội tiên phong trong lịch sử dân tộc quả đât. Đó là một xã hội không có giai cấp, chưa có nhà nước và pháp lý .
Tế bào cơ sở của xã hội cộng sản nguyên thủy không phải là mái ấm gia đình mà là thị tộc. Thị tộc là tác dụng của một quy trình tiến hóa lâu bền hơn. Nó Open ở một quy trình tiến độ khi xã hội đã tăng trưởng đến một trình độ nhất định. Thị tộc là hiệu quả của một quy trình tiến hóa lâu dài hơn. Nó Open ở một quy trình tiến độ khi xã hội đã tăng trưởng đến một trình độ nhất định .
Sự Open của tổ chức triển khai thị tộc là một bước tiến trong lịch sử dân tộc tăng trưởng của quả đât, nó đã đặt nền móng cho việc hình thành hình thái kinh tế tài chính – xã hội tiên phong trong lịch sử dân tộc – hình thái kinh tế tài chính – xã hội cộng sản nguyên thủy. Tổ chức thị tộc đã thực sự là một tổ chức triển khai lao động và sản xuất, một cỗ máy kinh tế tài chính – xã hội .

Cơ sở kinh tế đặc trưng bằng chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động đã quyết định mối quan hệ giữa người với người trong tổ chức thị tộc. Mọi người đều tự do, bình đẳng, không một ai có đặc quyền, đặc lợi đối với người khác trong cùng một thị tộc. Trong thị tộc đã tồn tại sự phân công lao động, nhưng mới chỉ là sự phân công lao động tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, giữa người già và trẻ nhỏ để thực hiện các loại công việc khác nhau chứ chưa mang tính xã hội.

Thị tộc tổ chức triển khai theo huyết thống. Ở quá trình đầu do những điều kiện kèm theo về kinh tế tài chính, xã hội và hôn nhân gia đình, do nhờ vào vào vị thế chủ yếu của người phụ nữ trong thị tộc, những thị tộc đã được tổ chức triển khai theo chính sách mẫu hệ. Dần dần, sự tăng trưởng của kinh tế tài chính xã hội đã ảnh hưởng tác động làm đổi khác quan hệ trong hôn nhân gia đình ; mặt khác vị thế của người phụ nữ trong thị tộc cũng biến hóa. Người đàn ông đã giữ vai trò chủ yếu trong đời sống thị tộc và chính sách mẫu hệ đã chuyển thành chính sách phụ hệ .

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái