Cao Su Buna Có Công Thức Cấu Tạo Như Sau

Cao su là vật liệu gắn bó mật thiết với cuộc sống của chúng ta. Cao su là chất hữu cơ có tính đàn hồi cao. Nó có thể kéo dài gấp tám lần chiều dài ban đầu của nó. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, khu công nghiệp, bệnh viện,… Hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cao su Buna, cấu tạo của nó như sau:…

Cao su buna

Đây là một loại cao su tổng hợp. Cao su tổng hợp hay cao su tổng hợp được tạo ra trong Thế chiến II. Cao su tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp vì tính kháng hóa chất của nó. Nhựa silicon là một thành tựu gần đây và chúng có thể chịu được nhiệt độ rất cao và lạnh.

Có công thức cấu tạo như sau:

… -ch2 -ch =ch -ch2 -ch2 -ch =ch -ch2 -ch2 -ch =ch -ch2 – …

Công thức liên kết đơn là:

-ch2 -ch =ch -ch2 –

Công thức chung là:

n

Công thức Buna tương tự như công thức Buna ngoại trừ Buna:

Trong nhóm cao su tổng hợp, ngoài Buna, bạn còn được tìm hiểu về Isoprene. Đây là loại cao su rất giống với cao su tự nhiên, khoảng 94%.

Đặc điểm và thuộc tính

Buna: Ít đàn hồi và bền hơn cao su thiên nhiên.

<3

Nitrile: Đàn hồi kém hơn nhưng kháng dầu tốt hơn Buna.

Phương pháp sản xuất cao su thiên nhiên Buna

Có thể điều chế từ ch4, c4h6, tinh bột:

Từ dầu ch4: ch4 (butan) => ch2=ch-ch=ch2 + 2h2 (600 độ)

Từ than (caco3): caco3 => cao + co2 (850 độ)

Từ đá vôi (cao): cao + c => cac2 + co (2000 độ)

Từ cellulose:

(c6h10o5)n + nh2o => nc6h12o6 (ở nhiệt độ thích hợp)

c6h12o6 => 2c2h5oh + 2co2 (để lên men)

2c2h5oh => ch2=ch-ch=ch2 + 2h2o +h2 (al2o3; cr2o3; 450 độ)

Cuối cùng, chúng tôi trùng hợp 1,3-butadien dưới tác dụng của xúc tác ni để tạo ra cao su nitrile.

Cụ thể hơn, đây là danh sách các cách điều chế buna từ than đá, đá vôi và metan: Cách điều chế buna từ ch4 (metan) và c4h6 (buta-1,3-đien).

Chuỗi 1: bắt đầu bằng caco3

caco3 —>cao + carbon dioxide

Cao + 3c ——-> cac2 + co

cac2 + h2o ——-> c2h2 + ca(oh)2

2c2h2 —> c4h4 (bạn nên ghi công thức cấu tạo){vinylacetylene}

c4h4 + h2 ————> ch2 = ch – ch = ch2 (buta_ 1,3 _ dien)

nch2 = ch – ch = ch2 ————> (- ch2 – ch = ch – ch2 -)n {caosubuna}

Chuỗi 2: bắt đầu từ ch4

2ch4 ————> c2h2 + 3h2 (làm lạnh nhanh ở 1500 độ C)

Sau đó làm tương tự từ c2h2

Buna có phải là sản phẩm tổng hợp không?

Cuối cùng, cao su nitrile -> là chất đồng trùng hợp của 1,3-butadien và acrylonitril.

Phản ứng hóa học diễn ra như sau:

ch2=ch-ch=ch2 + ch2=ch-cn —-> (-ch2-ch=ch-ch2-ch2-ch(-cn)-)n

Cao su tổng hợp là một loại nhựa nhân tạo hoạt động như một lò xo. Chất đàn hồi là chất mà tính chất cơ học của nó cho phép nó chịu được các ứng suất làm thay đổi hình dạng tốt hơn hầu hết các chất khác, nhưng vẫn trở lại hình dạng ban đầu. Cao su tổng hợp được sử dụng để thay thế cao su tự nhiên trong nhiều ứng dụng mà các đặc tính ưu việt của nó đóng vai trò.

Tôi hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đã hiểu thêm về Buna và Isoprene. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!