Hội thảo “Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển” – Báo Công an Nhân dân điện tử

Ngày 4/8, tại Hà Nội, nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Hội thảo “Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển"

Hội thảo “Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển”

Dự và chủ trì Hội thảo có những chiến sỹ Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng an Tuyên giáo Trung ương ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng Lý luận Trung ương ; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Cùng dự có chỉ huy những ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương .

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cách đây 90 năm, Hội nghị xây dựng Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 dưới sự chủ trì của chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định hành động xuất bản một tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng và ba tờ báo tuyên truyền ở ba xứ. Thực hiện quyết định hành động đó, Tạp chí Đỏ, mà Người sáng lập và Chủ bút tiên phong là chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc, ra số 1, ngày 5/8/1930. Từ khi xuất bản tạp chí đến nay đã 90 năm, tuy tên gọi của Tạp chí có biến hóa qua từng thời kỳ, nhưng xét về mặt nội dung, Tạp chí Cộng sản luôn luôn là tạp chí lý luận chính trị của Đảng .

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong các cơ quan báo chí của Đảng, duy nhất Tạp chí Cộng sản là “Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Vị thế, tính chất ấy đặt trách nhiệm rất lớn cho Tạp chí là phát ngôn về lý luận và đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải thể hiện tính chính thống, tính chuẩn mực, đúng tầm vóc là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng; không được phép sai lầm, không được nói “nước đôi”. Những vấn đề Tạp chí trình bày phải ở tầm lý luận chính trị, không sa vào học thuật chuyên ngành…

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho các cộng tác viên gắn bó với Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ : Hội thảo là dịp để nhìn lại chiều dài lịch sử dân tộc 90 năm và quan trọng hơn là nhìn vào chiều sâu mọi mặt công tác làm việc để tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị, yêu cầu những yêu cầu thay đổi, nâng cao chất lượng công tác làm việc Tạp chí, phân phối nhu yếu trách nhiệm thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để nhận thức thâm thúy hơn nữa công dụng, trách nhiệm của Tạp chí để làm ” đúng vai, thuộc bài ” như Tổng Bí thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn : Tránh lấn sân những báo mà lại bỏ sót, không làm tròn trách nhiệm của mình. Công tác lý luận của Tạp chí phải gồm 3 mặt : Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục …
Tại Hội thảo, những đại biểu đã có nhiều quan điểm, tham luận chứng minh và khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu, do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm tiên phong. Tổng kết những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề có giá trị từ lịch sử vẻ vang 90 năm kiến thiết xây dựng và tăng trưởng của Tạp chí Cộng sản .

Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí Cộng sản là Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ nhiệm đầu tiên; nhiều đồng chí Tổng Bí thư đã từng kiêm nhiệm hoặc làm Tổng biên tập; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc một tạp chí lý luận và chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu đã bàn về tính lý luận, chính trị, tính chiến đấu và thuyết phục của các ấn phẩm, chuyên mục, bài viết.

Đồng thời, làm rõ những thuận tiện, thời cơ và khó khăn vất vả, thử thách của Tạp chí Cộng sản trong thực thi tính năng, trách nhiệm thời kỳ mới ; làm rõ những mối quan hệ lớn cần giải quyết và xử lý thỏa đáng trong quy trình thay đổi và tăng trưởng Tạp chí Cộng sản .
Để Tạp chí Cộng sản liên tục tăng trưởng và triển khai xong ngày một tốt hơn trách nhiệm của mình trong tình hình mới, nhiều tham luận đã đi vào làm rõ những mối quan hệ lớn cần giải quyết và xử lý thỏa đáng trong quy trình thay đổi và tăng trưởng Tạp chí, đơn cử : Giữa điều tra và nghiên cứu khoa học với hoạt động giải trí chỉnh sửa và biên tập, xuất bản ; giữa nghiên cứu và điều tra lý luận và tổng kết thực tiễn để ship hàng cho tuyên truyền ; giữa phản ánh những yếu tố lý luận chính trị thường thức với xuất bản những chuyên đề nâng cao ; giữa tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng với tạo khoảng trống cho trao đổi, tranh luận ; giữa tuyên truyền cổ vũ tác nhân mới, cách làm hay với phê phán cái ác, cái xấu, đấu tranh phản bác những quan điểm sai lầm, thù địch ; giữa nghiên cứu và điều tra, chỉnh sửa và biên tập, xuất bản với hướng dẫn đến hiệu suất cao Giao hàng cho nghiên cứu và điều tra, tham mưu, chỉ huy, chỉ huy tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị …
Tại hội thảo, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã khuyến mãi ngay Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng ” cho 39 cộng tác viên có nhiều tận tâm gắn bó và góp sức cho Tạp chí trong thời hạn qua .

Source: https://mix166.vn
Category: Sự Kiên