ASEAN tổ chức chuỗi hội thảo RCEP về hội nhập SME vào chuỗi giá trị khu vực


Kết thúc năm 2021, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Đông Á tổ chức triển khai chuỗi hội thảo thứ 5 về Hiệp định Đối tác kinh tế tài chính tổng lực khu vực ( RCEP ) nhằm mục đích đàm đạo tập trung chuyên sâu vào cạnh tranh đối đầu, shopping cơ quan chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và những chương hợp tác kinh tế tài chính và kỹ thuật của hiệp định .
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Sulaimah Mahmood, Giám đốc cấp cao đảm nhiệm ASEAN và Khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng so với những doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực phải sẵn sàng chuẩn bị thích ứng với RCEP, đặc biệt quan trọng là vì những doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hầu hết những doanh nghiệp trong khu vực. Khi Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực hiện hành vào ngày 1/1/2022, những nước tham gia RCEP đang tăng cường công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị ở cấp khu vực và trong nước .
Ở Lever khu vực, những nước tham gia RCEP hiện đang triển khai xong những giải pháp thiết yếu và sắp xếp thể chế để bảo vệ thực thi Hiệp định một cách hiệu suất cao. Tương tự như vậy, những nước cũng đang đưa ra những luật và pháp luật triển khai thiết yếu ở cấp vương quốc .

Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh cơ hội mà RCEP mang lại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị khu vực và tác động tiềm tàng đối với việc thu hẹp khoảng cách phát triển. Về vấn đề này, các tham luận viên và các diễn giả nhất trí rằng cần có các quy định phù hợp để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực cũng như toàn cầu.

Ngoài ra, những chính phủ nước nhà dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ để đạt được những quyền lợi mà RCEP mang lại. Đồng thời cũng nhấn mạnh vấn đề rằng việc nâng cao năng lượng của những doanh nghiệp nhỏ và vừa trải qua những hoạt động giải trí nâng cao năng lượng là điều thiết yếu để nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cho những doanh nghiệp .
Điều đó nhu yếu những doanh nghiệp vừa và nhỏ góp vốn đầu tư vào việc vận dụng công nghệ tiên tiến kỹ thuật số và có được những kỹ năng và kiến thức mới để thôi thúc thay đổi dựa trên tài liệu. Đồng thời, cũng nhu yếu những cơ quan chính phủ ASEAN cung ứng một thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí tương hỗ trong nước và quốc tế. Về yếu tố này, việc khởi đầu triển khai RCEP vào năm 2022 là thời gian thích hợp để chuyển những lao lý của RCEP về thương mại điện tử thành những kế hoạch hành vi vương quốc của những nước ASEAN. Điều này sẽ mở đường cho việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý ngặt nghèo hơn cho thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời cải tổ năng lực thích ứng với thương mại điện tử trong khu vực của những doanh nghiệp vừa và nhỏ .
Nguồn : Báo Công Thương

Source: https://mix166.vn
Category: Sự Kiên