Các mẫu câu có từ ‘nghỉ học’ trong Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh

1. Nghỉ học một tuần sau vụ đó.

Cut class for a week after that .

2. Làm ơn viết cho em giấy xin nghỉ học?

Write me an absent-note, please?

3. “Tôi nghỉ học năm 13 tuổi để đi theo những kẻ trộm cắp.

“ I left school at age 13 in order to work with thieves .

4. Ai cũng biết Nao nghỉ học không phải là do cảm cúm xoàng.

Everyone knew Nao wasn’t absent because of some stupid cold .

5. Mấy đứa nhỏ đang nghỉ học, bà con bên vợ đang ghé thăm.

The kids are off school, my in-laws are visiting .

6. Tại tuổi 13, bà bị buộc nghỉ học và bị ép tảo hôn.

At the age of 13, she was taken out of school and forced into an early marriage .

7. Vậy nó bỏ học rồi nhà trường bắt nó nghỉ học nữa vô lý ghê.

So, he misses school, and then they make him miss more school ?

8. Bố tôi đã dọa sẽ cho tôi nghỉ học Oxford nếu tôi đổi môn học.

My father threatened to pull me out of Oxford if I switched disciplines .

9. Mỗi ngày tôi phải nghỉ học sớm một giờ để sắp hàng lãnh khẩu phần.

Every day I took an hour off from school to wait in line for food rations .

10. Tốt hơn em nên nghỉ học rồi nộp đơn đăng kí vào khoa y tá lại.

You’re probably better off just studying again and reapplying at university under that major .

11. Ở một số nơi, Ngày bắt đầu mùa săn bán là ngày học sinh được nghỉ học.

In some places, the first day of hunting season is actually a school holiday .

12. Vào giữa thập niên 1940, tôi nghỉ học để chăm sóc mẹ đang bị bệnh kinh niên.

In the mid-1940 ’ s, I left school to help my mother, who was chronically ill .

13. Nói tóm lại là, tôi nghỉ học để theo đuổi đam mê trở thành hoạ sĩ vẽ hoạt hình.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist .

14. Dù học rất giỏi, nhưng cậu bé Wessel phải nghỉ học sớm vào năm chín tuổi vì nhà quá nghèo.

Although he excelled at learning, he had to leave school at the age of nine because of the extreme poverty of his parents .

15. Hàng ngàn Nhân-chứng trẻ tuổi rất thích-thú dùng các kỳ nghỉ học để làm người khai-thác phụ-trợ.

Thousands of young Witnesses find great pleasure in using vacation periods for such service .

16. Căm phẫn đối với chính quyền, như những thanh niên khác vào thời đó, tôi nghỉ học và theo lối sống híp-pi.

Disgusted with the entire system of things, as were other youths of the time, I quit school and pursued a hippie lifestyle .

17. Em nghỉ học một năm vì những khó khăn tài chính nhưng đối phó với những thử thách của mình với một thái độ lạc quan: “Phúc âm đã thật sự giúp tôi luôn luôn được vững chắc và bền bỉ.”

She missed a year of school because of financial difficulties but faces her challenges with a positive attitude : “ The gospel has really helped me to stay steadfast and immovable. ”

18. 5 Một nữ sinh 15 tuổi dùng kỳ nghỉ học hai tuần vào mùa xuân để làm khai thác phụ trợ và chị nói: “Tôi có thể thật sự thấy tôi có tiến bộ, đặc biệt là trong việc trau dồi nghệ thuật nói chuyện.

5 A 15 – year – old schoolgirl used her two – week spring vacation to share in the auxiliary pioneer service and says : “ I can really see the difference, especially an improvement in conversation .

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục