Học sinh lớp 9 THCS chưa tốt nghiệp thì có được đi học lại lớp 9 không? Có được bảo lưu kết quả để cuối năm học dự thi tốt nghiệp thôi không?


Cho hỏi học sinh lớp 9 THCS không được tốt nghiệp có được đi học lại lớp 9 không? Theo quy định nào để được học lại và không được học lại chỉ được bảo lưu kết quả để cuối năm học dự thi tốt nghiệp, nhà trường sở tại có được quy định những việc này không? Ngoài ra, việc xét công nhận tốt nghiệp theo các quy trình nào? Và thủ tục công nhận tốt nghiệp bao gồm những gì?

Học sinh lớp 9 THCS chưa tốt nghiệp thì có được đi học lại lớp 9 không?

Theo pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kèm theo Quyết định 11/2006 / QĐ-BGD và ĐT có nêu :

“Điều 7. Điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp

1. Công nhận tốt nghiệp đối với người học của các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thườngxuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu:

a) Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn:

– Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;

– Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

– Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

2. Công nhận tốt nghiệp đối với người học chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:

a) Điều kiện: có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp nộp tại cơ sở giáo dục đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại cơ sở giáo dục ở nơi cư trú) có tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu xét công nhận tốt nghiệp và có đủ hồ sơ quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

– Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn toán và môn ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp;

– Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 d-ới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp;

– Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong giấy xác nhận nói tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

3. Người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, nếu muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS phải học lại chương trình lớp 9 bổ túc THCS; nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này được xét công nhận tốt nghiệp.

Theo đó, so với học viên lớp 9 chưa tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp thì hoàn toàn có thể làm đơn ĐK dự xét tốt nghiệp, rồi tùy từng trường hợp đơn cử mà cơ sở giáo dục nơi đã theo học sẽ có hướng xử lý đơn cử như theo pháp luật trên .Bên cạnh đó. theo lao lý tại Điều 10 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kèm theo Quyết định 11/2006 / QĐ-BGD và ĐT có nêu Quy trình, thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp .

Học sinh lớp 9 THCS chưa tốt nghiệp thì có được đi học lại lớp 9 không?

Học sinh lớp 9 trung học cơ sở chưa tốt nghiệp thì có được đi học lại lớp 9 không ?

Xét công nhận tốt nghiệp theo các quy trình nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kèm theo Quyết định 11/2006 / QĐ-BGD và ĐT lao lý về xét công nhận tốt nghiệp :- Căn cứ hồ sơ, list đề xuất xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở giáo dục, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thực thi xét công nhận tốt nghiệp so với người học ;- Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và list người được đề xuất công nhận tốt nghiệp .Biên bản phải có vừa đủ họ tên, chữ ký của những thành viên hội đồng ; list ý kiến đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có họ tên, chữ ký của quản trị hội đồng .Những người học chưa tốt nghiệp ở những kỳ thi hoặc lần xét trước và những người được hưởng chủ trương ưu tiên, khuyến khích được đề xuất công nhận tốt nghiệp lập thành list riêng .

Thủ tục công nhận tốt nghiệp bao gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kèm theo Quyết định 11/2006 / QĐ-BGD và ĐT pháp luật về thủ tục tốt nghiệp :

– Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về phòng giáo dục và đào tạo.

* Hồ sơ gồm có 🙁 1 ) Tờ trình đề xuất công nhận tốt nghiệp do quản trị hội đồng ký ;( 2 ) Biên bản xét công nhận tốt nghiệp ;( 3 ) Danh sách người học được đề xuất công nhận tốt nghiệp ;- Trưởng phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo ra quyết định hành động công nhận tốt nghiệp cho người học theo đề xuất của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của những cơ sở giáo dục trên địa phận .- Cấp bằng tốt nghiệp và thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở .( 1 ) Người được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở ;

(2) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Lan Anh
Bài viết này có có ích với bạn không ?

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục