ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ tại Website mix166.vn

Thỏa Thuận Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ tại Website mix166.vn (sau đây gọi tắt là "Thỏa Thuận") là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT ("FPT Teleom") với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại mix166.vn ("Người Sử Dụng").

I. Điều khoản sử dụng dịch vụ

 • 1. Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên mix166.vn ("Mix166"), Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

 • 2. Để tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng. FPT Telecom sẽ công bố trên trang web, diễn đàn chính thức của Mix166 (mix166.vn) về những thay đổi, bổ sung đó.

 • 3. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ của mix166.vn sau khi Thỏa thuận được cập nhật được xem là Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tất cả nội dụng cập nhật đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ tại mix166.vn

 • 1. Khi sử dụng dịch vụ tại mix166.vn, Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng:

  • a. Có đầy đủ năng lực chủ thể để xác lập và thực hiện Thỏa Thuận, và không thuộc đối tượng bị ngăn cấm sử dụng mix166.vn theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hoặc

  • b. Có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng (nếu Người Sử Dụng không đủ năng lực chủ thể) để sử dụng dịch vụ của mix166.vn theo pháp luật Việt Nam hiện hành và phù hợp với Thỏa Thuận. FPT Teleom không có nghĩa vụ xác minh sự đồng ý của người đại điện theo pháp luật hoặc người giám hộ của Người Sử Dụng.

 • 2. Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng mix166.vn, Người Sử Dụng cũng đồng ý với những điều khoản sau:

  • a. Người Sử Dụng có thể thay đổi tên tài khoản nhưng tên phải được đặt tuân theo các quy định của FPT Telecom, không vi phạm những điều cấm trong Thỏa thuận này.

  • b. Tuân thủ các quy định và chính sách tại địa chỉ https://www.mix166.vn/policy

  • c. Tự bảo vệ tên đăng nhập và mật khẩu của mình để tránh tài khoản bị sử dụng trái phép. Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị sử dụng trái phép, Người Sử Dụng phải lập tực liên hệ với Mix166 (theo thông tin liên hệ đề cập tại Mục VI bên dưới) để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

  • d. Một số tính năng của mix166.vn yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống mix166.vn.

  • e. Một số nội dung trên mix166.vn có thể phát sinh phí dịch vụ, Mix166 sẽ thông báo về việc tính phí cho những nội dung này và Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng của mình.

  • f. Trên Website của hệ thống mix166.vn xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của FPT Telecom. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro phát sinh khi sử dụng website liên kết này. FPT Telcom sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của mix166.vn.

III. Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng mix166.vn

Khi sử dụng mix166.vn, Người Sử Dụng không được thực hiện các hành vi sau:

1. Nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết

Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin trên mix166.vn nhằm mục đích:

 • a. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

 • b. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, xung đột tôn giáo, sắc tộc, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 • c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

 • d. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ, các thông tin khác thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

 • e. Tổ chức, lôi kéo, tài trợ, tham gia hoạt động biểu tình trái phép.

 • f. Đặt tên Người Sử Dụng theo tên của danh nhân, anh hùng dân tộc, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục; phỉ báng các danh nhân, anh hùng dân tộc.

 • g. Tổ chức, ủng hộ, tài trợ, lôi kéo, tham gia khủng bố.

 • h. Hành vi khác có nguy cơ đe đọa an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an toàn xã hội.

2. Nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội

 • a. Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật (sau đây gọi chung là “hành vi cá cược”).

 • b. Môi giới, quảng cáo cho hành vi cá cược.

 • c. Rủ rê, lôi kéo người khác cá cược.

 • d. Tạo đường dẫn từ mix166.vn đến các trang web hoạt động bất hợp pháp, hoặc đường dẫn đến thông tin vi phạm nhằm mục đích gây rối trật tự xã hội.

 • e. Truyền bá thông tin mê tín dị đoan.

 • f. Mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, chưa chấp người khác thực hiện hoạt động mại dâm

 • g. Lợi dụng mix166.vn để thực hiện hành vi rửa tiền.

3. Nhóm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • a. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ, trang webcác thông tin khác thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

 • b. Quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư.

 • c. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

 • d. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.

 • e. Tạo ra, tái tạo, phân phối, sử dụng hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung nào hiển thị trên mix166.vn mà không có sự đồng ý của FPT Telecom, cho dù là vì mục đích phi lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang web mix166.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu, âm thanh, video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa nếu không được chủ sở hữu bản quyền đồng ý. Mix166 có quyền yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp quyền sử dụng nội dung bản quyền nếu Mix166 xét thấy cần thiết, tuy nhiên, việc không yêu cầu, hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bản quyền không đồng nghĩa ràng buộc trách nhiệm của FPT Telecom với Người Sử Dụng hoặc với bên thứ ba, và giải phóng trách nhiệm cho người Sử Dụng khi có khiếu nại, tranh chấp về bản quyền.

4. Nhóm hành vi xâm phạm quyền tự do cá nhân, quyền được bảo vệ thông tin riêng tư, uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân

 • a. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của chủ thể khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của chủ thể đó và tự chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng của mình. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

 • b. Khi tương tác với Người Sử Dụng khác trên Mix166, Người Sử Dụng thực hiện hành vi thiếu văn hóa, quấy rối, kích động, lăng mạ, hoặc hành vi khác có khả năng ảnh hưởng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trên mix166.vn.

 • c. Lợi dụng Mix166 thu thập thông tin của Người Sử Dụng khác, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

 • d. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

 • e. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên trang mix166.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • f. Trao đổi, chia sẻ tài khoản trên mạng xã hội và trên bất cứ phương tiện truyền thông khác làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích dịch vụ mà mix166.vn cung cấp, dù là phục vụ cho lợi ích lợi nhuận hay phi lợi nhuận.

 • g. Sử dụng các tính năng của Mix166 để phát tán thư rác, cuộc gọi rác.

 • h. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

5. Nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin

 • a. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp trên mix166.vn.

 • b. Tạo đường dẫn tới tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 • c. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống mix166.vn.

 • d. Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của FPT Telecom.

 • e. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc bất kỳ công cụ, phương tiện nào nhằm khai thác lỗ hổng, kẽ hở của mix166.vn tạo ra các đường dẫn, trang web Getlinks, phân phối, phát tán các đường dẫn, trang web Getlinks nhằm mục đích khai thác nội dung trên mix166.vn để thu lợi nhuận, phát sinh điểm thưởng một cách trái phép từ các nguồn, phương tiện khác nhau bất kỳ.

Trên đây là những hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ của mix166.vn, trường hợp có hành vi không được liệt kê ở trên nhưng FPT Telecom xét thấy có khả năng gây thiệt hại cho FPT Telecom, Người Sử Dụng khác, trật tự công cộng, FPT Telecom có quyền áp dụng chế tài phù hợp để ngăn cản, loại bỏ, chấm dứt hành vi, hạn chế, loại bỏ thiệt hại.

IV. Giới hạn trách nhiệm

 • 1. FPT Telecom không đảm bảo dịch vụ của Mix166 không có lỗi. Khi phát sinh lỗi, FPT Telecom có thể đình chỉ hoạt động của website mix166.vn để tiến hành sửa lỗi và sẽ nỗ lực để website chỉ tạm ngừng trong thời gian tối thiểu.

 • 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet, lỗi hệ thống máy chủ, virus, hoặc thiên tai, FPT Telecom sẽ được miễn trừ trách nhiệm theo Điều này; tuy nhiên FPT Telecom sẽ nỗ lực khắc phục, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.

 • 3. FPT Telecom hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng mix166.vn. Khi Người Sử Dụng giao dịch với bên thứ ba, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

 • 4. Thông tin của của Người Sử Dụng, như bài viết, clip, video, hình ảnh có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. FPT Telecom không có trách nhiệm cho bất kỳ thông tin theo Điều này. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của FPT Telecom. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm Thỏa Thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

 • 5. Trách nhiệm pháp lý của FPT Telecom cho bất kỳ thiệt hại nào của Người Sử Dụng sẽ không vượt quá số tiền FPT Telecom nhận được từ Người Sử Dụng khi sử dụng mix166.vn.

V. Chế tài áp dụng khi Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận

1. Nguyên tắc

 • a. Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị chế tài tương ứng. Thời điểm khóa tài khoản là ngay thời điểm Mix166 gửi thông báo về việc khóa tài khoản đến Người Sử Dụng.

 • b. Hình thức chế tài bao gồm khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, cụ thể:

  • Hình thức chế tài 1: Khóa tài khoản 7 ngày.

  • Hình thức chế tài 2: Khóa tài khoản 15 ngày

  • Hình thức chế tài 3: Khóa tài khoản 30 ngày.

  • Hình thức chế tài 4: Khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả lại tiền (nếu có).

 • c. Trong thời gian áp dụng chế tài, nếu FPT Telecom phát hiện Người Sử Dụng đó tạo tài khoản mới, hoặc sử dụng tài khoản khác, các tài khoản này có thể bị FPT Telecom áp dụng chế tài tương tự chế tài đối với tài khoản bị khóa.

 • d. FPT Telecom không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại mà Người Sử Dụng trong thời gian tài khoản bị khóa.

2. Các trường hợp áp dụng chế tài

 • a. Hình thức chế tài 1 được áp dụng đối với các hành vi sau:

  • Thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận (trừ nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin), nhưng ở mức độ nhẹ và Người Sử Dụng không chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng 03 giờ kể từ thời điểm Mix166 thông báo vi phạm.

  • Không thuộc trường hợp tại điểm b, c và d Điều này.

 • b. Hình thức chế tài 2 được áp dụng đối với các hành vi sau:

  • Đã bị áp dụng chế tài 1 mà tái phạm

  • Thực hiện hành vi bị áp dụng chế tài 1 nhưng có tính tổ chức, chuyên nghiệp.

  • Thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận (trừ nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin), nhưng ở mức độ nghiêm trọng và Người Sử Dụng không chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm Mix166 thông báo vi phạm.

 • c. Hình thức chế tài 3 được áp dụng đối với các hành vi sau:

  • Đã bị áp dụng chế tài 2 mà tái phạm.

  • Thực hiện hành vi bị áp dụng chế tài 2 nhưng có tính tổ chức, chuyên nghiệp.

  • Thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận (trừ nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin), nhưng ở mức độ rất nghiêm trọng.

  • Thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận (trừ nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin), nhưng ở mức độ rất nghiêm trọng.

 • d. Hình thức chế tài 4 được áp dụng đối với các hành vi sau:

  • Đã bị áp dụng chế tài 3 mà tái phạm.

  • Thực hiện hành vi bị áp dụng chế tài 3 nhưng có tính tổ chức, chuyên nghiệp.

  • Thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận (trừ nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin), ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

  • Thực hiện nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin và đã làm phát sinh thiệt hại, hoặc hình thành nguy cơ xảy ra thiệt hại.

  • Thực hiện nhóm hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội, gây mất đoàn kết; nhóm hành vi gây rối trật tự xã hội; nhóm hành vi phá hoại hệ thống máy chủ, an toàn thông tin nhưng chưa gây thiệt hại, hoặc nguy cơ xảy ra thiệt hại và Người Sử Dụng không chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm Mix166 thông báo vi phạm.

Mức độ vi phạm (mức độ nhẹ, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) sẽ tùy thuộc tính chất hành vi, phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; FPT Telecom sẽ cân nhắc trong từng vụ việc cụ thể để áp dụng chế tài.

3. Hậu quả khi bị áp dụng chế tài

Trừ trường hợp FPT Telecom nâng cấp, sửa chữa hệ thống hoặc khắc phục hậu quả từ sự kiện bất khả kháng, trong thời gian tài khoản bị khóa:

 • Người Sử Dụng không thể sử dụng bất kỳ tính năng của mix166.vn, trừ những tính năng cơ bản (không phải tính năng dành riêng cho mạng xã hội mix166.vn) không buộc Người Sử Dụng phải đăng nhập.

 • Thời gian hưởng các ưu đãi từ mix166.vn (nếu có) vẫn được tính trong suốt thời gian tài khoản bị khóa.

 • Đối với những dịch vụ có thu phí, Người Sử Dụng vẫn phải trả phí dịch vụ trong thời gian tài khoản bị khóa để tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi kết thúc thời gian khóa tài khoản, trừ trường hợp tài khoản bị khóa vĩnh viễn thì Người Sử Dụng được xem như sử dụng đủ thời gian đóng phí dịch vụ.

 • Khi khóa tài khoản vĩnh viễn, FPT Telecom có quyền xóa bỏ hoàn toàn các nội dung tại tài khoản của Người Sử Dụng, các ưu đãi Người Sử Dụng được hưởng và không cho phép Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng mix166.vn.