Vốn thị trường 1 là gì? (Market Capitalization)

Vốn thị trường 1 là gì? (Market Capitalization)

Vốn Thị Trường: Khái Niệm Và Ý Nghĩa

Vốn thị trường (Market Capitalization), thường được viết tắt là “cap” hoặc “market cap,” là một trong những chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Đây là cách đo lường giá trị thị trường của một công ty hoặc của toàn bộ thị trường chứng khoán.

Vốn thị trường 1 là gì? (Market Capitalization)

Vốn thị trường 1 là gì? (Market Capitalization)

Cách Tính Vốn Thị Trường:

Vốn thị trường được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá cổ phiếu hiện tại. Công thức chính là:

Vốn thị trường = Số lượng cổ phiếu lưu hành x Giá cổ phiếu

Ý Nghĩa Của Vốn Thị Trường:

  1. Đo Lường Giá Trị Công Ty: Vốn thị trường cho biết giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó. Các công ty với vốn thị trường lớn thường được coi là có sự ổn định tài chính và uy tín cao.
  2. So Sánh Công Ty: Vốn thị trường cho phép so sánh giữa các công ty khác nhau dựa trên kích thước và giá trị. Các công ty với vốn thị trường tương đương có thể có tình hình tài chính và phát triển khác biệt.
  3. Thể Hiện Sự Quan Tâm Của Thị Trường: Biến động vốn thị trường thể hiện sự thay đổi trong tâm lý của người đầu tư đối với công ty hoặc thị trường chứng khoán. Sự tăng giảm vốn thị trường có thể phản ánh sự biến đổi về tin tức, sự kiện, và triển vọng kinh doanh.
  4. Quyết Định Đầu Tư: Vốn thị trường là một chỉ số quan trọng khi người đầu tư xác định cách phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của họ. Các công ty với vốn thị trường lớn thường được xem là lựa chọn an toàn hơn trong đầu tư.

Vốn thị trường là một chỉ số quan trọng trong tài chính để đo lường giá trị thị trường của công ty hoặc thị trường chứng khoán. Nó giúp người đầu tư đánh giá sự quy mô, tính ổn định và triển vọng kinh doanh của một doanh nghiệp.

Có hai thị trường chính trong hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước. Thị trường thanh toán giao dịch với dân cư và tổ chức triển khai, được gọi là thị trường 1. Thị trường thanh toán giao dịch giữa những ngân hàng nhà nước, được gọi là liên ngân hàng nhà nước hay thị trường 2 .9 tháng đầu năm nay, thị trường 3 định hình rõ hơn và lan rộng ra nhanh gọn : thanh toán giao dịch vốn trung dài hạn giữa những ngân hàng nhà nước thương mại qua kênh trái phiếu .Như BizLIVE đề cập ở những bản tin gần đây, từ trung tuần tháng 9 vừa mới qua đến nay, mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước có biểu lộ thừa vốn trong thời điểm tạm thời, trạng thái vốn dồi dào .

Trạng thái đó trước hết gắn với lượng tiền cung ứng lớn, khi Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục mua mạnh ngoại tệ và nâng dự trữ ngoại hối quốc gia ước tính lên tới 70-71 tỷ USD.

Bạn đang đọc: Vốn thị trường 1 là gì

Dư thừa trong thời điểm tạm thời lớn, buộc Ngân hàng Nhà nước phải dồn dập phát hành tín phiếu hút bớt tiền về, với liên tục những phiên quy mô tới 18.000 tỷ đồng, tổng số dư hút về đến tuần này đã lên tới 90.000 tỷ đồng .Đáng quan tâm, tuần này Ngân hàng Nhà nước lần thứ ba liên tục giảm lãi suất vay tín phiếu, từ mốc 3 % / năm trước trung tuần tháng 7/2019 lần lượt xuống 2,75 %, 2,5 % và hiện chỉ còn 2,25 % / năm. Lãi suất thấp như vậy nhưng hàng ngày vẫn có trên chục ngân hàng nhà nước thương mại dồn vốn gửi về qua kênh tín phiếu .Trên thị trường liên ngân hàng nhà nước – thị trường 2, dư thừa vốn, lãi suất vay VND liên tục giảm mạnh, mức qua đêm có thời gian chỉ còn hơn 1,7 % / năm, hiện ở sát 2 % / năm .Dư thừa vốn như vậy, phải hút bớt về lượng lớn như vậy, lãi suất vay liên ngân hàng nhà nước giảm thấp như vậy, sao không truyền dẫn được những thuận tiện đó sang thị trường 1 để hạ nhiệt lãi suất vay ?Một là, thị trường 2 chỉ là kênh có công dụng điều hòa, phân phối những nhu yếu vốn rất thời gian ngắn giữa những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán. Hai là, nguồn vốn từ thị trường 2 chịu những số lượng giới hạn lao lý khi chảy xuống thị trường 1 để hoàn toàn có thể truyền dẫn những thuận tiện đó .

Thực tế đặt ra, một số thành viên lớn điển hình như Vietcombank, MB có sức huy động vốn và chi phí vốn đầu vào thấp hơn so với nhiều thành viên khác, họ vẫn tham gia thị trường 2 nhưng lãi suất ở thị trường này, như trên, quá thấp và không hấp dẫn.

Theo đó, VCB hay MB ắt giám sát di dời nguồn vốn, sang những kênh có tỷ suất cao hơn để tăng hiệu suất cao sử dụng nguồn. Báo cáo kinh tế tài chính nửa đầu năm nay của cả MB lẫn VCB đều cho thấy một đặc thù : khẩu vị rủi ro đáng tiếc đã đổi khác, với tỷ trọng góp vốn đầu tư vào kênh trái phiếu tăng lên rõ ràng .Khác với quá trình trước đây, tỷ trọng đó tăng lên nhưng không phải chi phối bởi trái phiếu nhà nước ( hiện lãi suất vay cũng rất thấp ), mà là trái phiếu doanh nghiệp. Trong trái phiếu doanh nghiệp, hầu hết là trái phiếu của những ngân hàng nhà nước thương mại .Như vậy, thay vì cho vay trên thị trường 2 hạn chế về lãi suất vay chỉ quanh 2 % như trên, những ngân hàng nhà nước có nguồn dồi dào và thuận tiện như VCB hay MB, họ di dời sang kênh trái phiếu ngân hàng nhà nước thương mại khác, có lãi suất vay thu được cao hơn rất nhiều .Sự di dời đó tạo nên và lan rộng ra thị trường 3, như một kênh mới chuyển tiếp trạng thái vốn thuận tiện mà thị trường 2 khó thực thi được sang thị trường 1 .

Thực tế, 9 tháng đầu năm nay thị trường chứng kiến hoạt động phát hành dày và quy mô lớn, với nhiều trái phiếu của các ngân hàng thương mại. Chỉ một số ít trường hợp với nhu cầu cải thiện vốn cấp 2 để kê hệ số an toàn vốn (CAR) nên loại trừ bên rót vốn vào là ngân hàng thương mại khác, phần lớn còn lại là nhu cầu vốn trung dài hạn đơn thuần với kỳ hạn chỉ 2-3 năm.

Ngân hàng di dời vốn vào trái phiếu của ngân hàng nhà nước thương mại khác không bị tính vào tăng trưởng tín dụng thanh toán, cùng đó ngày càng tăng được hiệu suất cao sử dụng vốn. Hướng di dời này góp thêm phần quan trọng trong doanh thu khả quan của MB hay VCB biểu lộ những kỳ gần đây, cũng như dự kiến trong 9 tháng đầu năm nay .Và nếu xem đây như một thị trường 3, thì ở đó đang có sự điều hòa cung – cầu vốn giữa những ngân hàng nhà nước, bổ trợ cho sự hạn chế của thị trường 2 và qua đó cùng góp thêm phần nhất định trong bình ổn được lãi suất vay trên thị trường chung. Như trong tháng 8 và 9, lãi suất vay trái phiếu mà những ngân hàng nhà nước thương mại phát hành trung bình chỉ khoảng chừng 7-7, 1 % / năm, mà đây là nguồn vốn trung dài hạn .