Chương 37: Trách Nhiệm Gia Đình

HìnhReligious education in the home

Trách Nhiệm của Cha Mẹ

 • Vợ chồng san sẻ những trách nhiệm nào trong việc nuôi dạy con cháu ?

Mỗi người đều có một vị trí quan trọng trong gia đình mình. Qua các vị tiên tri, Chúa đã giải thích cha mẹ và con cái phải cư xử và nghĩ đến nhau như thế nào. Là chồng, vợ và con cái, chúng ta cần phải học biết những gì Chúa trông mong chúng ta làm để làm tròn mục đích của mình với tính cách là gia đình. Nếu chúng ta làm tròn bổn phận của mình, thì chúng ta sẽ được đoàn kết vĩnh viễn.

Xin lưu ý giảng viên: Giống như với chương 36, hãy nhạy cảm đối với những cảm nghĩ của những người không có hoàn cảnh lý tưởng ở nhà. Hãy nhấn mạnh rằng với sự hướng dẫn từ Chúa và sự giúp đỡ từ những người trong gia đình và Giáo Hội, những người cha, người mẹ độc thân có thể thành công trong việc nuôi dạy con cái của mình.

Trong những trách nhiệm thiêng liêng của cha mẹ, “ những người cha và người mẹ có bổn phận trợ giúp lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời tri kỷ bình đẳng ” ( “ Gia Đình : Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới, ” Liahona, tháng Mười năm 1998, 102 ). Họ phải cùng thao tác với nhau để lo liệu cho những nhu yếu thuộc linh, tình cảm, tri thức và vật chất của mái ấm gia đình .
Người chồng và người vợ phải cùng san sẻ một số ít trách nhiệm. Cha mẹ phải dạy phúc âm cho con cháu mình. Chúa cảnh cáo rằng nếu cha mẹ không dạy dỗ con cháu mình về đức tin, sự hối cải, phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh, thì tội lỗi sẽ trút lên đầu cha mẹ. Cha mẹ cũng phải dạy con cháu mình cầu nguyện và tuân theo những giáo lệnh của Chúa. ( Xin xem GLGƯ 68 : 25, 28. )
Một trong những phương pháp tốt nhất mà cha mẹ hoàn toàn có thể dạy dỗ con cháu mình là bằng tấm gương. Vợ chồng phải cho thấy tình yêu thương và sự kính trọng so với nhau và so với con cái mình qua hành vi lẫn lời nói. Điều quan trọng là phải nhớ rằng mỗi người trong mái ấm gia đình là một người con của Thượng Đế. Cha mẹ nên đối xử với con cái mình bằng tình thương yêu và sự kính trọng, cương quyết nhưng nhân từ so với chúng .
Cha mẹ nên hiểu rằng đôi lúc con cháu sẽ chọn những quyết định hành động sai lầm đáng tiếc ngay cả sau khi chúng đã được dạy dỗ về lẽ thật. Khi điều này xảy ra, cha mẹ chớ đầu hàng. Họ phải liên tục dạy dỗ con cháu mình, bày tỏ tình yêu thương so với chúng, nêu gương tốt cho chúng thấy cùng nhịn ăn và cầu nguyện cho chúng .
Sách Mặc Môn cho tất cả chúng ta biết những lời cầu nguyện của một người cha đã giúp đứa con ngỗ nghịch trở lại con đường của Chúa như thế nào. An Ma Con đã sa ngã khỏi những lời giảng dạy của người cha ngay chính của mình là An Ma, và đã nỗ lực phá hoại Giáo Hội. Người cha đã cầu nguyện với đức tin cho con trai của mình. An Ma Con đã được một thiên sứ đến viếng thăm và ông đã hối cải lối sống tà ác của mình. Ông đã trở thành một vị chỉ huy cao trọng của Giáo Hội. ( Xin xem Mô Si A 27 : 8 – 32. )
Cha mẹ hoàn toàn có thể đáp ứng một bầu không khí nghiêm trang và kính trọng trong nhà nếu họ dạy dỗ và hướng dẫn con cháu mình bằng tình yêu thương. Cha mẹ cũng nên đáp ứng những kinh nghiệm tay nghề vui tươi cho con cháu mình .

 • Làm thế nào vợ chồng hoàn toàn có thể tương hỗ lẫn nhau trong vai trò của họ ? Những người cha hoặc người mẹ độc thân hoàn toàn có thể tìm sự tương hỗ ở nơi đâu ?

Trách Nhiệm của Người Cha

 • Các tấm gương thiết thực nào mà những anh chị em đã thấy về những người cha nuôi dạy con cháu của họ ?

“ Qua kế hoạch thiêng liêng, những người cha phải chủ tọa mái ấm gia đình mình trong tình thương yêu và sự ngay chính và có trách nhiệm đáp ứng những nhu yếu thiết yếu của đời sống và bảo vệ cho mái ấm gia đình mình ” ( Liahona, tháng Mười năm 1998, 102 ). Một người cha xứng danh và là tín hữu của Giáo Hội thì có thời cơ để nắm giữ chức tư tế, điều này làm cho người ấy thành người chỉ huy chức tư tế của mái ấm gia đình mình. Người cha phải hướng dẫn mái ấm gia đình mình với lòng khiêm nhường và nhân từ thay vì bằng đấm đá bạo lực hay sự gian ác. Thánh thư dạy rằng những người nắm giữ chức tư tế phải hướng dẫn những người khác bằng sự thuyết phục, hòa nhã, yêu thương và hiền lành ( xin xem GLGƯ 121 : 41 – 44 ; Ê Phê Sô 6 : 4 ) .
Người cha san sẻ những phước lành của chức tư tế với những người trong mái ấm gia đình mình. Khi một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, người ấy hoàn toàn có thể san sẻ những phước lành này bằng cách ban phước cho người bệnh và ban những phước lành đặc biệt quan trọng của chức tư tế. Dưới sự hướng dẫn của một vị chỉ huy chủ tọa của chức tư tế, người ấy hoàn toàn có thể ban phước cho những trẻ sơ sinh, làm phép báp têm, làm lễ xác nhận và triển khai lễ sắc phong chức tư tế. Người ấy cũng nên nêu gương tốt cho mái ấm gia đình mình bằng cách tuân giữ những giáo lệnh. Người ấy cũng cần phải chắc như đinh rằng mái ấm gia đình cùng cầu nguyện chung mỗi ngày hai lần và tổ chức triển khai buổi họp tối mái ấm gia đình .
Người cha nên dành thời giờ riêng cho từng đứa con. Người cha phải dạy dỗ con cháu mình những nguyên tắc đúng, chuyện trò với chúng về những yếu tố và những mối chăm sóc của chúng và khuyên nhủ chúng một cách đầy yêu thương. Một số tấm gương tốt được tìm thấy trong Sách Mặc Môn ( xin xem 2 Nê Phi 1 : 14 – 3 : 25 ; An Ma 36 – 42 ) .
Bổn phận của người cha cũng là chu cấp khá đầy đủ cho những nhu yếu vật chất của mái ấm gia đình mình, chắc như đinh rằng mái ấm gia đình mình có thức ăn, chỗ ở, quần áo và học vấn thiết yếu. Ngay cả khi người cha không hề tự mình lo liệu hết toàn bộ, thì người ấy cũng không từ bỏ trách nhiệm lo ngại cho mái ấm gia đình mình .

Trách Nhiệm của Người Mẹ

 • Các tấm gương điển hình nổi bật nào mà những anh chị em đã thấy về người mẹ nuôi dạy con cháu của mình ?

Chủ Tịch David O. McKay đã nói rằng vai trò của người mẹ là một sự kêu gọi cao quý nhất của người phụ nữ (xin xem Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], 156). Đó là một sự kêu gọi thiêng liêng, một sự cộng tác với Thượng Đế để mang con cái linh hồn của Ngài xuống thế gian. Một trong tất cả các phước lành lớn lao nhất là cưu mang con cái. Nếu không có người cha trong nhà, thì người mẹ chủ tọa gia đình.

Chủ Tịch Boyd K. Packer khen ngợi những người phụ nữ không hề có con được nhưng đã tìm cách chăm nom cho những người khác. Ông nói : “ Khi tôi nói về những người mẹ, tôi không chỉ nói về những phụ nữ đã sinh con cháu, mà tôi còn muốn nói đến những người đã nuôi dưỡng con cháu do người khác sinh ra, và về nhiều người phụ nữ, tuy không có con ruột do mình sinh ra, đã nuôi nấng những đứa con của người khác ” ( Mothers [ 1977 ], 8 ) .
Các vị tiên tri ngày sau đã dạy rằng : “ Những người mẹ có trách nhiệm chính yếu để nuôi dưỡng con cháu mình. ( Liahona, tháng Mười năm 1998, 102 ). Một người mẹ cần phải dành thời giờ ra với con cái mình và dạy dỗ chúng về phúc âm. Người mẹ nên chơi đùa và thao tác với con cái để chúng hoàn toàn có thể mày mò ra quốc tế chung quanh chúng. Người mẹ cũng cần phải giúp mái ấm gia đình mình biết cách làm cho nhà mình thành một nơi mê hoặc để ở. Nếu một người mẹ có sự âu yếm và trìu mến, thì người mẹ ấy giúp con cháu mình cảm thấy hài lòng với bản thân chúng .
Sách Mặc Môn miêu tả một nhóm 2 nghìn người trẻ tuổi trẻ đã làm những điều khác thường nhờ vào những lời giảng dạy của mẹ họ ( xin xem An Ma 53 : 16 – 23 ). ). Họ được tiên tri Hê La Man chỉ huy và đã đi chiến đấu với quân địch của họ. Họ đã học được tính lương thiện, dũng mãnh và sự đáng tin cậy từ mẹ của họ. Mẹ của họ cũng dạy họ rằng nếu họ không có lòng hoài nghi thì Thượng Đế sẽ giải cứu họ ( xin xem An Ma 56 : 47 ). Tất cả họ đều sống sót sau trận chiến. Họ đã bày tỏ niềm tin nơi những lời giảng dạy của mẹ họ khi nói rằng : “ Chúng tôi không hoài nghi gì về việc mẹ chúng tôi đã biết như vậy ” ( An Ma 56 : 48 ). Mỗi người mẹ đều có một chứng ngôn mà hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng sâu đậm so với con cái của mình .

Trách Nhiệm của Con Cái

 • Con cái giúp cha mẹ xây đắp một mái mái ấm gia đình niềm hạnh phúc như thế nào ?

Con cái san sẻ với cha mẹ mình những trách nhiệm xây đắp một mái mái ấm gia đình niềm hạnh phúc. Con cái phải tuân theo những giáo lệnh và hợp tác với những người khác trong mái ấm gia đình. Chúa không hài lòng khi những con cháu bất hòa ( xin xem Mô Si A 4 : 14 ) .
Chúa đã truyền lệnh rằng con cháu phải kính trọng cha mẹ mình. Ngài phán : “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất ” ( ( Xuất Ê Díp Tô Ký 20 : 12 ). Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là yêu thương và kính trọng họ. Hiếu kính cũng có nghĩa là vâng lời họ. Thánh thư dạy những con cháu phải “ vâng phục cha mẹ mình trong Chúa ; vì điều đó là phải lắm ” ( Ê Phê Sô 6 : 1 ) .
Chủ Tịch Spencer W. Kimball nói rằng con cháu phải học cách thao tác và san sẻ trách nhiệm bên trong nhà cũng như ngoài vườn. Chúng cần phải được chỉ định việc gìn giữ nhà cửa được ngăn nắp và thật sạch. ( Xin xem Teachings of Presidents of the Church : Spencer W. Kimball [ 2006 ], 120. )

 • Con cái phải làm gì để hiếu kính và tôn trọng cha mẹ mình ?
 • Cha mẹ của những anh chị em phải làm gì để đưa những anh chị em đến việc hiếu kính và tôn trọng họ ?

Việc Chấp Nhận Trách Nhiệm Mang Đến Các Phước Lành

 • Mỗi người trong mái ấm gia đình hoàn toàn có thể làm gì để làm cho mái mái ấm gia đình thành một nơi niềm hạnh phúc ?

Một mái ấm gia đình đầy yêu thương và niềm hạnh phúc không phải do sự vô tình mà có. Mỗi người trong mái ấm gia đình phải làm tròn phần vụ của mình. Chúa đã ban những trách nhiệm cho cha mẹ lẫn con cháu. Thánh thư dạy rằng tất cả chúng ta phải ân cần, vui tươi và chăm sóc với nhau. Khi tất cả chúng ta chuyện trò, cầu nguyện, ca hát hay thao tác chung với nhau, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vui hưởng những phước lành hòa thuận trong mái ấm gia đình mình. ( Xin xem Cô Lô Se 3. )

 • Một số truyền thống cuội nguồn và thực hành thực tế nào mà hoàn toàn có thể làm cho mái mái ấm gia đình thành một nơi niềm hạnh phúc ?

Các Câu Thánh Thư Bổ Túc và Các Nguồn Tài Liệu Khác

 • Châm Ngôn 22 : 6 ( dạy dỗ một đứa con )
 • Ê Phê Sô 6:1–3 (con cái phải vâng lời cha mẹ)

 • GLGƯ 68 : 25 – 28 ; Ê Phê Sô 6 : 4 ( trách nhiệm của cha mẹ )
 • “ Gia Đình : Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới ” ( có sẵn trên LDS.org và trong nhiều ấn phẩm của Giáo Hội, kể cả Liahona, tháng Mười năm 1998, trang 102 ; Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ : Làm Tròn Bổn Phận của Chúng Ta so với Thượng Đế [ hạng mục số 36550 ], trang 44 ; và Trung Thành với Đức Tin : Một Sách Tham Khảo Phúc Âm [ hạng mục số 36863 ], những trang 59 – 61 )
 • Sách Hướng Dẫn Gia Đình ( hạng mục số 31180 )

Source: https://mix166.vn
Category: Gia Đình