Tượng Ông Bà lão – S2 – 1 | Shop Gốm sứ Bát Tràng | Tiki

Thương hiệu OEM Xuất xứ thương hiệu Việt Nam Chất liệu

Tượng Ông Bà lão
♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩
Thiết kế tinh xảo, chi tiết, màu sắc hài hòa bắt mắt.
Tình cảm ông bà lão bền lâu tới lúc đầu bạc răng long.
Có các trạng thái biểu cảm của bộ tượng Ông Bà lão cho bạn lựa chọn…
Kích thước trên ảnh của từng mẫu…
Có cả bộ tượng có đèn sáng, dùng pin nhỏ rất đẹp và lẵng mạng
#tượngôngbàlão #tuongongbalao #tuong #trangtri #ongba #tinhcam #langman #tuong #tinhyeu #tượngôngbàanh #ôngbàanh #ôngbàlão #tuongongbaanh #quàtặng
#tượngtrangtrí
#quàtặngtìnhyêu

Hướng dẫn bảo quản

Tượng Ông Bà lão
♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩
Thiết kế tinh xảo, chi tiết, màu sắc hài hòa bắt mắt.
Tình cảm ông bà lão bền lâu tới lúc đầu bạc răng long.
Có các trạng thái biểu cảm của bộ tượng Ông Bà lão cho bạn lựa chọn…
Kích thước trên ảnh của từng mẫu…
Có cả bộ tượng có đèn sáng, dùng pin nhỏ rất đẹp và lẵng mạng
#tượngôngbàlão #tuongongbalao #tuong #trangtri #ongba #tinhcam #langman #tuong #tinhyeu #tượngôngbàanh #ôngbàanh #ôngbàlão #tuongongbaanh #quàtặng
#tượngtrangtrí
#quàtặngtìnhyêu

Hướng dẫn sử dụng

Tượng Ông Bà lão
♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩
Thiết kế tinh xảo, chi tiết, màu sắc hài hòa bắt mắt.
Tình cảm ông bà lão bền lâu tới lúc đầu bạc răng long.
Có các trạng thái biểu cảm của bộ tượng Ông Bà lão cho bạn lựa chọn…
Kích thước trên ảnh của từng mẫu…
Có cả bộ tượng có đèn sáng, dùng pin nhỏ rất đẹp và lẵng mạng
#tượngôngbàlão #tuongongbalao #tuong #trangtri #ongba #tinhcam #langman #tuong #tinhyeu #tượngôngbàanh #ôngbàanh #ôngbàlão #tuongongbaanh #quàtặng
#tượngtrangtrí
#quàtặngtìnhyêu

Kích thước 20m Lưu ý Tượng Ông Bà lão
♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩
Thiết kế tinh xảo, chi tiết, màu sắc hài hòa bắt mắt.
Tình cảm ông bà lão bền lâu tới lúc đầu bạc răng long.
Có các trạng thái biểu cảm của bộ tượng Ông Bà lão cho bạn lựa chọn…
Kích thước trên ảnh của từng mẫu…
Có cả bộ tượng có đèn sáng, dùng pin nhỏ rất đẹp và lẵng mạng
#tượngôngbàlão #tuongongbalao #tuong #trangtri #ongba #tinhcam #langman #tuong #tinhyeu #tượngôngbàanh #ôngbàanh #ôngbàlão #tuongongbaanh #quàtặng
#tượngtrangtrí
#quàtặngtìnhyêu Xuất xứ Việt Nam Trọng lượng 2,5kg Quy cách đóng gói

Tượng Ông Bà lão
♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.♪ ♫ ♩♪ ♫ ♩
Thiết kế tinh xảo, chi tiết, màu sắc hài hòa bắt mắt.
Tình cảm ông bà lão bền lâu tới lúc đầu bạc răng long.
Có các trạng thái biểu cảm của bộ tượng Ông Bà lão cho bạn lựa chọn…
Kích thước trên ảnh của từng mẫu…
Có cả bộ tượng có đèn sáng, dùng pin nhỏ rất đẹp và lẵng mạng
#tượngôngbàlão #tuongongbalao #tuong #trangtri #ongba #tinhcam #langman #tuong #tinhyeu #tượngôngbàanh #ôngbàanh #ôngbàlão #tuongongbaanh #quàtặng
#tượngtrangtrí
#quàtặngtìnhyêu

Kích cỡ 20cm

Source: https://mix166.vn
Category: Gia Đình