Hệ thống xã hội chủ nghĩa – Wikipedia tiếng Việt

Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Các nước này, tạm gọi tắt là hệ thống Xô viết, tự gọi mình là các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó từ chủ nghĩa xã hội được dùng theo nghĩa giai đoạn trước chủ nghĩa cộng sản. Một số nước, chính thể, nhóm hoặc cá nhân lại gọi họ là các nước cộng sản. Hệ thống các nước này không bao gồm các nước có mục tiêu chủ nghĩa xã hội không theo chủ nghĩa Marx-Lenin. Các nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản và theo chủ nghĩa Marx-Lenin gồm có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào và Việt Nam.

Những từ tương đồng với hệ thống xã hội chủ nghĩa trong sách báo còn có hệ thống kiểu Xô Viết cũ, kinh tế quản lý tập trung, kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nền kinh tế mệnh lệnh và xã hội chủ nghĩa nhà nước.

Nhà kinh tế chính trị học người Hungary Kornai János, trong cuốn Hệ thống xã hội chủ nghĩa của ông, đã đi phân loại 3 nguyên mẫu của hệ thống xã hội chủ nghĩa:

Các đặc trưng của cơ cấu quyền lực chính là nền tảng để từ đó suy ra quy luật vận hành của chính hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Thể chế cơ bản của cơ cấu tổ chức quyền lực tối cao là đảng cộng sản. Các nước xã hội chủ nghĩa có mạng lưới hệ thống đơn đảng, trong đó không đảng trái chiều khác nào được hoạt động giải trí. Ở thời gian đỉnh điểm của quyền lực tối cao, đảng viên chiếm 1 tỉ lệ dân số đáng kể .Phương châm chủ yếu của nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ .Ban chỉ huy được bầu tại đại hội tổ chức triển khai cơ sở theo từng nhiệm kỳ đơn cử. Mỗi tổ chức triển khai cơ sở có 1 bí thư chỉ huy .Các cơ sở chịu sự chỉ huy của tổ chức triển khai đảng cao hơn, thường được tổ chức triển khai trên nguyên tắc khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ .Lãnh đạo cấp TW có bộ tham mưu rất lớn, là những người tạo ra mạng lưới hệ thống thứ bậc gồm có những người đứng đầu những ban, phó ban và những viên chức. Theo lao lý chính thức, quan chức được chỉ định của đảng không có quyền lực tối cao, chính bới quyền quyết định hành động duy nhất thuộc về những cơ quan được bầu ra. Trên trong thực tiễn, họ có tác động ảnh hưởng lớn đến việc quản trị những hoạt động giải trí .Các cán bộ chỉ huy được bầu ( thao tác chuyên trách ) và công chức được của đảng thường được biết đến như thể cỗ máy của đảng .Bản chất của quy trình lựa chọn đã bị đảo lộn. Trên trong thực tiễn, cơ quan được bầu không được chọn thành viên của cỗ máy. Thay vào đó cỗ máy lựa chọn những người sẽ tham gia cơ quan được bầu cho lần bầu cử tiếp theo, và chọn ra ai là người mà họ sẽ bầu làm bí thư. Bộ máy xác lập ai là người được gia nhập đảng, đảng viên nào trở thành thành viên của cỗ máy đảng ( nói cách khác là công chức của đảng ) và công chức nào của cỗ máy đảng được tiến cử lên vị trí cao hơn .
Theo hiến pháp, pháp lý và những quy phạm pháp lý, nhà nước dưới mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa cổ xưa cũng giống như những nhà nước tân tiến khác. Nhà nước được chia thành 3 ngành : lập pháp, hành pháp và tư pháp ; cơ quan quản trị nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm hành pháp và tư pháp .Hiến pháp của nhiều nước xã hội chủ nghĩa chứng minh và khẳng định : Lực lượng chỉ huy quốc gia là đảng cộng sản. Pháp luật của những nước xã hội chủ nghĩa không xác lập đơn cử nhưng trong thực tiễn khoanh vùng phạm vi quyền phán quyết của đảng bao trùm lên những nghành nghề dịch vụ :

  • Bổ nhiệm, thăng chức, giáng chức trong các cơ quan đảng và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các vị trí quản lý chủ yếu trong nền kinh tế.
  • Các tổ chức đảng ra quyết định về tất cả các công việc chủ yếu của nhà nước trước khi cơ quan nhà nước quyết định.
  • Bộ máy của đảng có quan hệ trực tiếp với bộ máy nhà nước. Trong đó 1 công chức đảng nào đó hoặc 1 nhóm công chức trong bộ máy của đảng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực quan trọng của hoạt động nhà nước.

Các tổ chức triển khai chính trị xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Nhiều tổ chức, hiệp hội trong xã hội được gọi chung là các tổ chức quần chúng. Đặc điểm chính của các tổ chức này là mỗi tổ chức được quản lý 1 lĩnh vực nhất định.

Sự độc quyền về tổ chức triển khai tạo cho những tổ chức triển khai đại chúng có công dụng đồng thời như 1 cơ quan có thẩm quyền .Cách thức thiết kế xây dựng và quản lý và điều hành những tổ chức triển khai quần chúng hầu hết trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương, đường lối đã định sẵn của đảng. Vì vậy, những tổ chức triển khai quần chúng nếu có tham gia vào quy trình bầu cử cơ quan đại diện thay mặt nhân dân hoặc quy trình kiến thiết xây dựng chủ trương thì đa phần là theo xu thế đã vạch sẵn. Đó chính là nét đặc trưng của mạng lưới hệ thống không gật đầu đa nguyên chính trị. Tuy nhiên, điều nguy hại nhất của mạng lưới hệ thống là nếu những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí không khách quan thì sẽ không bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của những tầng lớp mà họ được cử làm đại diện thay mặt, qua đó, dân cư hoàn toàn có thể mất đi thời cơ có lời nói của mình. Và lỗ hổng này đang dần thể hiện ở những nước xã hội chủ nghĩa khi quan chức lớn nhỏ hoàn toàn có thể tự do tham nhũng, tham chức cao vọng trọng mà không có bộ phận do người dân giám sát chính quyền sở tại như những nền dân chủ phương Tây .Một số tổ chức triển khai chính trị xã hội ở Nước Ta :

Hệ tư tưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ tư tưởng chính thống được nêu trong nghị quyết của đảng, những bài phát biểu, bài viết của những nhà lãnh đạo đảng, sách giáo khoa về hệ tư tưởng, những bài báo và những công bố chính thức khác .Hệ tư tưởng chính thống xuất phát từ nhiều nguồn và bám rễ sâu vào lịch sử vẻ vang của những sáng tạo độc đáo xã hội chủ nghĩa .Tầng sâu nhất là tư tưởng của những nhà xã hội chủ nghĩa ngoạn mục và sau đó hầu hết là những ý tưởng sáng tạo của Karl Marx .Tầng tiếp theo gồm có những ý tưởng sáng tạo, nguyện vọng và giá trị của trào lưu cách mạng ở những nước sau này thành xã hội chủ nghĩa .Tiếp theo đó là khoanh vùng phạm vi của những tư tưởng xuất phát trong tiến trình quy đổi cách mạng, rút ra từ những kinh nghiệm tay nghề mà đảng cộng sản, từ vị thế một đảng cách mạng trái chiều chuyển thành đảng cầm quyền .

Quan hệ chiếm hữu[sửa|sửa mã nguồn]

Hình thức chiếm hữu tiên phong và quan trọng nhất là xí nghiệp sản xuất chiếm hữu nhà nước. Hình thức chiếm hữu thứ 2 là hợp tác xã .Dưới chính sách xã hội chủ nghĩa cổ xưa, những xí nghiệp sản xuất tư nhân thuê lao động làm thuê hoặc là không sống sót, hoặc bị hạn chế ở 1 bộ phận rất nhỏ của nền kinh tế tài chính .

Sự triệt tiêu gần như hoàn toàn chủ nghĩa tư bản tư nhân chính là điều được hệ tư tưởng chính thống coi là 1 tiêu chuẩn chủ yếu, thậm chí là tiêu chuẩn chủ yếu nhất của chủ nghĩa xã hội. Về tư tưởng, chỉ có sở hữu nhà nước và sở hữu hợp tác xã mới được công nhận là xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, những hình thức chiếm hữu tư nhân khác nhau vẫn sống sót như thương mại và công nghiệp tư nhân cỡ nhỏ, canh tác nông nghiệp hộ mái ấm gia đình, nền kinh tế tài chính tư nhân không chính thức .Thực tế nhiều vương quốc lúc bấy giờ được gọi là nằm trong mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa có mức độ chiếm hữu tư nhân cao, như Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Hiện nay 1 số ít vương quốc xã hội chủ nghĩa như Nước Ta đang tiến trên con đường kinh tế thị trường, nhìn nhận cao vai trò của tư nhân trong việc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Những chính sách điều phối kinh tế tài chính của Chủ nghĩa xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

  • Cơ chế bao cấp: cơ chế này được các nước xã hội chủ nghĩa theo mô hình Liên Xô sử dụng như Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông Âu. Trong cơ chế này nhà nước là người điều phối mọi nguồn lực trong nền kinh tế. Cơ chế này hoạt động ổn định trong giai đoạn 1928-1970 nhưng nó thể hiện nhược điểm nội tại không thể khắc phục từ sau cuộc Khủng hoảng dầu mỏ 1973.
  • Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: là cơ chế quản lý dựa trên sự điều phối của quy luật cung cầu. Đây là cơ chế mà Việt Nam và Trung Quốc đang áp dụng. Thực chất, cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế tư bản nhưng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái