(Video) Giới thiệu về Hội thảo Quốc gia UNC 2022

Video giới thiệu Hội thảo Quốc gia UNC2022:

Hội thảo khoa học vương quốc “ Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn từ và quốc tế học tại Nước Ta ” ( tên tiếng Anh : ULIS National Conference ), viết tắt là UNC, do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia TP.HN tổ chức triển khai hàng năm nhằm mục đích cung ứng nhu yếu liên kết, san sẻ và nâng cao năng lượng giảng dạy và điều tra và nghiên cứu trong toàn cảnh toàn thế giới hóa lúc bấy giờ. Với phong cách thiết kế thay đổi từ năm 2022, UNC là chuỗi sự kiện trải dài trong năm đến Ngày chính hội vào tháng 4 được thực thi bằng nhiều hình thức phong phú, trực tiếp, trực tuyến hoặc tích hợp .

Với năng lực tổ chức và tâm huyết của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, UNC đã và đang là diễn đàn uy tí, hấp dẫn và truyền cảm hứng của các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ, văn hoá và quốc tế học các cấp, các bậc học tại Việt Nam.

* Các nội dung chính của Hội thảo:

– Ngôn ngữ học ;
– Giảng dạy ngôn từ ( ngoại ngữ, tiếng Việt ) cho mọi đối tượng người tiêu dùng ( người Nước Ta, người quốc tế, người học những cấp / những bậc học, v.v … ) ;
– Quốc tế học ( văn hóa truyền thống, văn học, chính trị, tôn giáo, v.v … ) ;
– Đổi mới / nâng cấp cải tiến dạy – học ngoại ngữ ;
– Công tác tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lượng ngoại ngữ và nhiệm vụ sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên những bậc học ;
– Công tác kiểm tra nhìn nhận trong dạy học ngoại ngữ ;

– Công nghệ trong giáo dục ngoại ngữ;

– Các yếu tố tương quan, những chủ đề thuộc một số ít ngành khoa học xã hội và nhân văn tương quan khác .

* Kỷ yếu hội thảo: Phát hành Kỷ yếu tóm tắt (bản mềm) và xuất bản Kỷ yếu toàn văn các bài viết chất lượng tốt đảm bảo quy trình thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

* Bài viết của Hội thảo:

– Toàn văn : hoàn toàn có thể viết bài bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ;
– Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa : viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh ;
– Trình bày tài liệu tìm hiểu thêm theo tiêu chuẩn APA .

* Chương trình:

– Chuỗi sự kiện gồm những toạ đàm, hội nghị / hội thảo chuyên đề, tập huấn, forum, ra mắt loại sản phẩm giáo dục, v.v. trước Ngày chính hội .
– Ngày chính hội gồm có những báo cáo giải trình phiên toàn thể và báo cáo giải trình trình diễn ở những tiểu ban song song .

* Hỗ trợ thông tin:

  • Điện thoại: 02466886971 (Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN)
  • Email: [email protected] hoặc. [email protected]
  • Fanpage: fb.com/khcn.ulis
  • Group: fb.com/groups/ulisnationalconference
  • Địa chỉ gửi bài: ocs.ulis.vnu.edu.vn

Source: https://mix166.vn
Category: Sự Kiên

Xổ số miền Bắc