Đồng Xoài: chức Hội nghị giao ban công tác hoạt động Hội đồng nhân dân.

2017 – 06-05 T21 : 44 : 37-04 : 00

https://mix166.vn/hoi-dong-nhan-dan/Dong-Xoai-chuc-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-hoat-dong-Hoi-dong-nhan-dan-566.htmlhttps://mix166.vn/uploads/news/2017_06/dx-gb.jpg

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://mix166.vn/uploads/1180-dbnd-logo.png

Ngày 02/6/2016, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng, ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ hai nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức các hoạt động của HĐND trong thời gian qua; tham dự Hội nghị gồm có: Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã; lãnh đạo UBND-UBMTTQVN thị xã, Thường trực HĐND các phường, xã.

Qua báo cáo giải trình tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐND 02 cấp của thị xã liên tục thực thi tốt công dụng, trách nhiệm như : Triển khai triển khai tốt chương trình giám sát năm 2017. Đã triển khai giám sát 1 số ít chuyên đề, nghành nghề dịch vụ theo kế hoạch, như : Tình hình tiến hành và tác dụng thực thi những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu-chi ngân sách ; khảo sát tình hình tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của HĐND xã-phường ; tình hình hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống truyền thanh trên địa phận ; tình hình tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Trung tâm VH-TT thị xã ; tình hình tiến hành và tác dụng thực thi trách nhiệm của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã ; giám sát công tác làm việc xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ; công tác làm việc tiến hành kế hoạch làm đường giao thông vận tải theo mục tiêu nhà nước và nhân dân cùng làm, … Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã còn dự giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đến giám sát tại địa phương. Thường trực HĐND thị xã và những phường, xã tổ chức triển khai cho đại biểu HĐND cấp mình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp ; duy trì tốt những hoạt động giải trí tiếp công dân, tổ chức triển khai cho đại biểu HĐND tiếp công dân theo pháp luật, tiếp đón và giải quyết và xử lý những đơn thư khiếu nại tố cáo theo luật định .
Toàn cảnh Hội nghịToàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị giao ban, Ban Pháp chế HĐND thị xã báo cáo tham luận về “Kinh nghiệm giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp”; Thường trực HĐND phường Tân Đồng, phường Tân Phú báo cáo tham luận về “Quy trình, thủ tục và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND”; Ban KT-XH HĐND phường Tân Xuân và xã Tân Thành thông qua báo cáo tham luận về “Kỹ năng giám sát của Ban HĐND xã đối với lĩnh vực Kinh tế-xã hội, ngân sách và kỹ năng thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp”.
     Phát biểu tại Hội nghị giao ban, ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND các xã-phường; đồng thời, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND. Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn Thường trực, 02 Ban HĐND xã-phường thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2017, đề nghị HĐND 02 cấp tăng cường giám sát chuyên đề, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực UBMTTQVN với HĐND và UBND các xã-phường nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2017;
     Kết thúc Hội nghị, Thường trực HĐND thị xã và Thường trực HĐND các phường-xã thống nhất giao Thường trực HĐND phường Tân Xuân tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND thị xã lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021; Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2017.

Source: https://mix166.vn
Category: Sự Kiên

Xổ số miền Bắc