Cách hạch toán kế toán công ty bất động sản

Cách hạch toán kế toán công ty bất động sản không đơn giản như các kế toán loại hình doanh nghiệp khác, nó cần nhiều kỹ năng khác vì bất động sản có nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với bạn chi tiết về cách hạch toán kế toán công ty bất động sản.

Cách hạch toán kế toán công ty bất động sản

Các hoạt động kinh doanh trong công ty bất động sản

 • Công ty môi giới bán bất động sản hưởng hoa hồng

 • Xây dựng bất động sản rồi bán như thiết kế xây dựng căn hộ cao cấp rồi bán theo căn
 • Xây dựng bất động sản đầu tư như đầu tư góp vốn
 • Môi giới cho thuê nhà …
 • Lĩnh vực mua nhà rồi bán lại .

Vậy để làm được kế toán trong công ty bất động sản bạn cần :

 • Xác định rõ lệch giá chi tiết cụ thể của từng loại dịch vụ như trên để hình thành ra được việc làm hạch toán chi tiết cụ thể những loại lệch giá dịch vụ .
 • Xác định ngân sách hình thành ra giá vốn của dịch vụ bất động sản tương ứng với lệch giá
 • Xác định rõ giá vốn của những loại dịch vụ tương ứng qua nghiên cứu và phân tích những .

1. Đối với dịch vụ môi giới bất động sản hưởng hoa hồng

 • Hạch toán lệch giá cụ thể :

Nợ TK 131
Có TK 51131
Có Tk 3331

 • giá thành gồm có :

+ Chi tiêu Tiền lương nhân viên cấp dưới
Nợ TK 154
Có TK 334
+ Ngân sách chi tiêu, tiền đi lại, những ngân sách tương quan
Nợ TK 154
Nợ TK 133
Có TK 111,331
+ Xác định giá vốn dịch vụ
Nợ TK 632 / có TK 154 .

2. Đối với bất động sản xây dựng rồi bán

Chi tiêu hình thành lên giá vốn gồm : ngân sách thiết kế xây dựng như NVl, nhân công, …. Tập hợp giá thành công trình sau đó nhập kho thành phẩm rồi bán – tính giá vốn khi xuất bán .
Ví dụ : Công ty A xây dưng căn hộ chung cư cao cấp 20 tầng. Mỗi tầng có 10 căn, tổng là 200 căn. Khi kiến thiết xây dựng BĐS Nhà Đất này hoàn thành xong. Bạn sẽ tính được giá vốn của 1 căn là bao nhiêu. Khi xuất bán ghi nhận lệch giá như thể những loại sản phẩm của bên bạn .

 • Xác định lệch giá

Nợ tk 131
Có TK 5112 : Vì đây là lệch giá từ thiết kế xây dựng lên loại sản phẩm hình thành
Có Tk 3331

 • Hình thành giá vốn gồm có những ngân sách gồm :

+ Nguyên vật liệu kiến thiết xây dựng lên TSCĐ gồm

Nợ TK 154

Có TK 152 : Xi măng, cát, đá … .
+ Nhân công để hình thành lên TSCĐ
Nợ TK 154
Có TK 334
+ Các ngân sách khác tương quan khác .
Nợ TK 154
Có TK 111

3. Đối với lĩnh vực mua và bán lại bất động sản

Với hình thức này thì BĐS Nhà Đất được coi như là sản phẩm & hàng hóa, tuy nhiên lại có cách theo dõi riêng chi tiết cụ thể vì thường thì khi nhà cung ứng xuất hóa đơn cho công ty bên bạn lại chia theo từng lần phát sinh .

 • Khi mua BĐS Nhà Đất

Nợ TK 1561
Nợ TK 133
Có TK 331

 • Khi bán

+ Doanh thu
Nợ TK 131
Có TK 5111
Có TK 3331
+ Giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 156

XEM THÊM: Khoá học Kế toán Bất động sản Online 1 kèm 1 Trực tiếp

Như vậy qua sườn hạch toán trên bạn đã hình dung ra các bước làm kế toán tại công ty bất động sản. Tuy nhiên để chi tiết hơn trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng khóa học kế toán dành cho công ty bất động sản sẽ có nhiều hình ảnh hồ sơ liên quan đến bất động sản. Bạn sẽ hình thành ra được cách làm chi tiết báo cáo tài chính đối với công ty bất động sản.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://mix166.vn
Category: Đầu Tư