Nghỉ có phép tiếng Anh là gì

1.6 (31.82%)

22

votes

Trong môi trường chuyên nghiệp, viết đơn xin nghỉ phép là điều bắt buộc khi chúng ta có việc cá nhân và không thể hoạt động vào khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn đang ở trong môi trường sử dụng tiếng Anh, hãy học cách viết đơn xin nghỉ phép tiếng Anh cùng Step Up nhé!

1. Các thông tin của đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh gồm có những thông tin như sau :

 • Lời chào
 • Mục đích của đơn
 • Lý do nghỉ phép
 • Thời gian xin nghỉ phép đơn cử
 • Lời hứa thực thi trong / sau khi nghỉ phép
 • tin tức liên hệ
 • Chữ ký

2. Cấu trúc của đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Cấu trúc một đơn xin nghỉ phép sẽ gồm có :

Phần 1: Phần mở đầu:

 • Tên đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh: Mỗi loại đơn có tên tiếng Anh khác nhau, hãy theo dõi phần 3 để khám phá nhé .

 • Lời chào:

Dear Ms./Mr./Mrs.

Kính gửi Ms./Mr./Mrs.

Phần 2: Phần thân bài:

 • Mục đích của đơn, lý do nghỉ và thời gian nghỉ:

I am writing this letter to request your approval for a day off work on for .

Tôi viết đơn này để xin phép nghỉ một ngày vào .

I would like to ask permission for day(s) off from to because .

Tôi muốn xin phép được nghỉ ngày từ đến .

I am writing to let you know that I am in need of a long-term / short-term leave .
Tôi viết đơn này để báo cáo giải trình tôi đang cần một kỳ nghỉ dài hạn / thời gian ngắn .

I request you to grant me day(s) leave from to for .

Tôi xin phép được nghỉ ngày từ đến .

 • Bàn giao công việc (nếu cần):

I have transferred the important duties to . He/She will take care of the tasks until I get back to work.

Tôi đã bàn giao công việc quan trọng cho . Anh ấy/Cô ấy sẽ lo cho các công việc đó cho tới khi tôi quay lại làm việc.

 • Đề đạt, mong muốn:

I hope you understand my situation and authorize my request as soon as possible .
Tôi kỳ vọng bạn sẽ hiểu cho tình hình của tôi và duyệt đề xuất của tôi trong thời hạn sớm nhất .
I apologise for any inconvenience due to my absence and I hope you will understand my situation .
Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ sự phiền phức nào vì sự vắng mặt của tôi và tôi kỳ vọng bạn sẽ hiểu cho tình hình của tôi .

Phần 3: Phần kết thúc: Lời chúc/lời chào, ký tên, thông tin liên hệ.

 • Lời chúc/lời chào, ký tên:

Yours sincerely, / Best regards, / Yours truly, / Sincerely ,

Trân trọng ,

 • Thông tin liên hệ: E-Mail, SĐT, ( hoặc hoàn toàn có thể đề cập ở phần Thân bài )

Xem thêm:

Tổng hợp những mẫu thư ngỏ tiếng Anh đơn thuần

3. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh thông dụng

Để những bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng thuận tiện hơn, chúng mình gửi bạn 8 mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh với những nguyên do khác nhau nhé !

3.1. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh hàng năm

Nghỉ phép hàng năm là một trong những quyền hạn cơ bản và quan trọng mà người lao động được hưởng trong 1 năm thao tác cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp, tổ chức triển khai hay đơn vị chức năng nào .

Bài mẫu:

Subject : Annual leave application

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I am writing you this letter to ask for your permission for my annual leave for a period of 3 week from to , as I wish to visit my family in Vietnam.

I have transferred my important tasks to . He/she will take care of my tasks while I am away. If urgent, you can contact me at the following number .

I hope you will understand my situation and response to my request as soon as possible .
Thanks and best regards ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ phép hàng năm

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Tôi viết cho bạn lá thư này để xin phép bạn cho phép tôi được nghỉ phép hàng năm trong thời gian 3 tuần từ đến ngày , vì tôi muốn về thăm gia đình ở Việt Nam.

Tôi đã chuyển các nhiệm vụ quan trọng của mình sang . Anh ấy/cô ấy sẽ làm các nhiệm vụ của tôi trong khi tôi đi vắng. Nếu cần gấp, bạn có thể liên hệ với mình theo số sau.

Tôi kỳ vọng bạn sẽ hiểu thực trạng của tôi và phân phối nhu yếu của tôi càng sớm càng tốt .
Trân trọng cảm ơn ,

Xem thêm:

5 bài mẫu viết thư cho bạn bằng tiếng Anh dễ hiểu ​

3.2. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về nghỉ thai sản

Theo như Luật Lao động thì người lao động sẽ được nghỉ hưởng chính sách thai sản trước sinh tối đa 2 tháng. Dưới đây là một mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh về nghi thai sản .

Bài mẫu:

Subject : Maternity leave application

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I would like to inform you of my intention to take the allotted of maternity leave. I am planning to start my maternity leave on and go back to work by .

In my absence, can take care of important tasks. I have trained him/her about all the necessary daily tasks. In case of an emergency, you can call me at .

Thank you for your attention. I wish you good health .
Yours sincerely ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ thai sản

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Tôi muốn thông báo với bạn rằng tôi dự định nghỉ sinh theo số ngày nghỉ thai sản được cấp. Tôi dự định bắt đầu nghỉ thai sản vào và trở lại làm việc trước .

Khi tôi vắng mặt, có thể đảm đương những công việc quan trọng. Tôi đã huấn luyện anh ấy/cô ấy về tất cả các công việc cần thiết hàng ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi cho tôi theo số .

Cám ơn vì sự chăm sóc của bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe thể chất .
Trân trọng ,

3.3. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về nghỉ sinh con

Nhiều người sinh con lần đầu chưa biết viết đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về nghỉ sinh con như thế nào. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài mẫu này nhé .

Bài mẫu:

Subject : Paternity leave application

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

This is to inform you that I am about to give birth by the end of this month. Therefore, I would like to be granted paternity leave from to .

In advance, I have asked my colleague, to cover my responsibilities during that period of time. In case of an emergency, I can be reached at . I will get back to work on .

I hope to receive your approval soon .
Thanks and best regards ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ sinh con

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Điều này là để thông báo với bạn rằng tôi sắp sinh vào cuối tháng này. Vì vậy, tôi muốn được nghỉ sinh con từ đến .

Trước đó, tôi đã yêu cầu đồng nghiệp của mình, hoàn thành trách nhiệm của tôi trong khoảng thời gian đó. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể được liên hệ tại . Tôi sẽ trở lại làm việc vào .

Tôi kỳ vọng nhận được sự chấp thuận đồng ý của bạn sớm .
Trân trọng cảm ơn ,

Xem thêm:

5 mẫu thư khước từ nhận việc bằng tiếng Anh nhã nhặn và tế nhị

3.4. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về kỳ nghỉ

Rất nhiều người chọn sử dụng ngày nghỉ phép của mình để đi du lịch .

Bài mẫu:

Subject : Leave application for family vacation

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I hope this email finds you well .

I am writing this letter to request your approval for a 14-day-leave for my family vacation. I would like to start my vacation from to .

I have trained my colleague, to cover my tasks. But I am confident that my team will perform well during my absence.

Thank you for your consideration .
Best wishes ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ phép mái ấm gia đình

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Tôi kỳ vọng bạn nhận được email này trong thực trạng tốt .

Tôi viết thư này để yêu cầu bạn chấp thuận cho tôi được nghỉ 14 ngày cho kỳ nghỉ gia đình. Tôi muốn bắt đầu kỳ nghỉ của mình từ đến .

Tôi đã dạy đồng nghiệp của mình, thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nhưng tôi tự tin rằng đội của tôi sẽ thể hiện tốt trong thời gian tôi vắng mặt.

Cám ơn bạn đã xem xét .
Lời chúc tốt nhất ,

Xem thêm:

Đoạn văn mẫu viết về một khu vực du lịch bằng tiếng Anh có dịch

3.5. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về nghỉ đám cưới

Đám cưới dù là của bản thân hay bạn hữu, mái ấm gia đình cũng đều là sự kiện rất quan trọng. Làm sao để viết đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh với nguyên do tham gia đám cưới một cách nhã nhặn ?

Bài mẫu:

Subject : Marriage leave application

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I am glad to inform you that I am getting married on at .

I would like to request approval of my leaves from to .

I would also like to invite all of my colleagues to the wedding. Please find my invitation letter attached in this email .

I will make sure to finish my tasks by . I have also transferred some of my duties to .

Please kindly grant me leaves for the mentioned dates and celebrate the wedding with me .
Awaiting a positive response from you .
Yours truly ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ phép vì đám cưới

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Tôi rất vui được thông báo với bạn rằng tôi sẽ kết hôn vào tại <địa điểm>.

Tôi muốn yêu cầu sự chấp thuận cho các lá đơn của tôi từ đến .

Tôi cũng xin mời toàn bộ những đồng nghiệp của tôi đến dự đám cưới. Vui lòng tìm thư mời của tôi đính kèm trong email này .

Tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình trước . Tôi cũng đã chuyển một số nhiệm vụ của mình cho .

Xin vui mừng cho tôi lá cho những ngày đã đề cập và tổ chức triển khai đám cưới với tôi .
Đang chờ phản hồi tích cực từ bạn .
Trân trọng ,

3.6. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh về gia đình có tang

Người lao động muốn nghỉ phép vì mái ấm gia đình có tang hoàn toàn có thể viết đơn như sau :

Bài mẫu:

Subject : Leave application for death

Dear Ms./Mr./Mrs. ,

I am writing this letter to request a leave for day(s) due to a death of a close relative. It is a huge loss for my family and I need to go to my hometown from to .

I believe that my dedication to the company in the last 3 years has proven my willingness to make up for my absence .
I look forward to hearing from you soon .
Sincerely ,

Dịch nghĩa:

Chủ đề : Đơn xin nghỉ phép vì có tang

Kính gửi Ms./Mr./Mrs. ,

Tôi viết thư này để xin nghỉ phép ngày do một người thân qua đời. Đó là một mất mát rất lớn đối với gia đình tôi và tôi cần phải về quê từ đến ngày .

Tôi tin rằng những góp sức của tôi cho công ty trong 3 năm qua đã chứng tỏ sự sẵn sàng chuẩn bị bù đắp cho sự vắng mặt của tôi .
Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn .
Trân trọng ,

3.7. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh nghỉ nửa ngày

Trường hợp nghỉ nửa ngày, đơn xin nghỉ phép tiếng Anh hoàn toàn có thể ngắn gọn nhưng vẫn cần đủ ý .

Bài mẫu:

Subject : Leave application for half a day

Dear Ms./Mr./Mrs.

I am writing this to inform you that I will not be able to come to work on morning/afternoon due to some family business.

I am positive that my team will keep everything under control. If urgent, you can contact me at .

Please contact me if you have any queries or doubts about work .
Sincerely ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Xin nghỉ nửa ngày

Kính gửi Ms./Mr./Mrs.

Tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng tôi sẽ không thể đến làm việc vào buổi sáng/buổi chiều do một số công việc gia đình.

Tôi tin rằng nhóm của tôi sẽ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nếu cần gấp, bạn có thể liên hệ với tôi theo số .

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kể vướng mắc hoặc hoài nghi nào về việc làm .
Trân trọng ,

Xem thêm:

Cách viết thư xác nhận phỏng vấn bằng tiếng Anh

3.8. Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh để nghỉ học

Đơn xin nghỉ ốm hoàn toàn có thể trình diễn như cách sau :

Bài mẫu:

Subject : Leave application for school

Dear Ms./Mr./Mrs.

My name is , class . I am writing this letter to request your permission for day(s) off due to sickness. My doctor has advised me to rest from today to .

I look forward to hearing from you soon. Thank you for your anticipation .
Yours obediently ,

Dịch nghĩa:

Tiêu đề : Đơn xin nghỉ học

Kính gửi Ms./Mr./Mrs.

Tên em là , lớp . Em viết thư này để xin phép được nghỉ ngày do bị ốm. Bác sĩ của em đã khuyên em nên nghỉ ngơi từ hôm nay cho đến .

Em mong sẽ sớm nhận được hồi âm từ thầy / cô. Em xin cảm ơn thầy / cô .
Trân trọng ,

4. Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Khi viết Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh, bạn nên chú ý quan tâm những điều sau nhé :

 • Sử dụng ngôn từ sang trọng và quý phái, lịch sự và trang nhã .
 • Vào thẳng yếu tố, sử dụng câu từ ngắn gọn, súc tích .
 • Bố cục không thiếu như đã đề cập ở phần 2
 • Giữ thái độ trung lập và chuyên nghiệp, không nên tỏ ra thân thiện quá và cũng không nên mang thái độ ra lệnh

Và trên đây là hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép tiếng Anh kèm 8 đơn mẫu. Viết đơn xin nghỉ phép là việc mà có lẽ rằng bất kỳ ai cũng phải làm trong đời, do vậy bạn hãy đọc kỹ để nắm rõ thông tin nhé .
Step Up chúc bạn nhiều thành công xuất sắc !

Source: https://mix166.vn
Category: Giáo Dục

Xổ số miền Bắc