‎Phone Diagnostics

Cảm ơn bạn đã sử dụng và review. Bạn có thể cho biết thêm là app đã test sai những tính năng gì?

Mình đang dùng 11 pro max test cảm biến chuyển động thì ko có kết quả, trong khi test bằng app aida64 vẫn ổn.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, HITEK_NOVA, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Xổ số miền Bắc