→ Quý khán giả, phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, câu ví dụ | Glosbe

Thưa quý khán giả, ít phút nữa là show diễn bắt đầu.

Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin.

OpenSubtitles2018. v3

Xin chào mừng quý khán giả!

Hello and welcome.

OpenSubtitles2018. v3

Chào quý khán giả.

Hello, everybody!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xin được hỏi quý khán giả một câu hỏi Các bạn đã bao giờ nói dối lúc nhỏ chưa?

Let me ask the audience a question: Did you ever lie as a child?

ted2019

Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có một câu hỏi nhanh cho quý vị khán giả.

But before I get started, I have a quick question for the audience .

QED

Ngài Lancelot, thưa quý vị khán giả.

Sir Lancelot, ladies and gentlemen.

OpenSubtitles2018. v3

Chào quý vị khán giả cả nước. Hay quá.

Greetings to our viewers all over the country!

OpenSubtitles2018. v3

Ok, đến rồi đây, thưa quý vị khán giả.

Okay, here we go, ladies and gentlemen.

OpenSubtitles2018. v3

Xin chào quý vị khán giả.

Good afternoon, everybody.

ted2019

Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là chỉ có ít hơn 30% các quý vị khán giả là nam giới.

But what stood out for me the most was that less than 30 % of the audience were male .

QED

Kính thưa quý vị khán giả, tại TED chúng ta nói nhiều về sự lãnh đạo và làm thế nào để tạo nên xu hướng.

Ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement .

QED

Quý vị muốn khán giả của mình trông như thế này.

Then you want that the audience looks a bit like this .

QED

Hòa nhau rồi, thưa quý vị khán giả, vậy tức là kết quả trận đấu hôm nay sẽ được quyết định bởi màn biểu diễn theo nhạc.

We have a tie, ladies and gentlemen, which means that our competition will be decided with a musical form competition.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng Kiều xin gửi tới toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay cùng tất cả quý vị khán giả của Paris By Night ở khắp nơi trên thế giới:

By Ali would like to send all of you present today and all you fans of Paris By Night all over the world :

QED

Ngay bây giờ đây có hàng tá quý vị khán giả đang Twitter và hàng nghìn người đang theo sát vì họ muốn biết diễn biến và cảm giác ra sao khi được có mặt tại đây.

At this sự kiện, dozens of people here are Twittering and thousands of people around the world are following along because they want to know what it feels like to be here and what’s happening .

QED

Vậy anh đã nghe và đã thấy được mong muốn của quý vị khán giả, cuả cộng đồng TED để giúp anh trên con đường của mình và làm được điều gì đó đối với vấn đề này.

So you heard and saw an obvious desire by this audience, this community, to help you on your way and to do something on this issue .

QED

Chris Anderson: Vậy anh đã nghe và đã thấy được mong muốn của quý vị khán giả, cuả cộng đồng TED để giúp anh trên con đường của mình và làm được điều gì đó đối với vấn đề này.

Chris Anderson: So you heard and saw an obvious desire by this audience, this community, to help you on your way and to do something on this issue.

ted2019

Quý vị cần nghĩ đến khán giả.

You have to think of your audience .

QED

ông đang nói chuyện với những khán giả giống như quý vị đây

He was speaking to an audience much like yourselves.

ted2019

Mẹo mà tôi bày cho quý vị, là: đừng cố ” đọc vị ” khán giả.

The key tip I have for you, is : do not try to’mind read’your audience .

QED

Vậy, lời khuyên chí cốt của tôi cho quý vị là: hãy tương tác với khán giả.

So my key recommendation for you, is interact with your audience .

QED

Những nhân vật La Mã trong phim là những người quý tộc, do đó Wyler tin rằng khán giả người Mỹ sẽ coi giọng của người Anh như là giọng quý phái.

The Romans were the aristocrats in the film, and Wyler believed that American audiences would interpret British accents as patrician.

WikiMatrix

Nếu quý vị có con voi trong phòng, trong vòng khán giả, hay bất kì đâu, hãy xướng nó lên.

If you have any elephant in your room, in your audience, wherever it is, introduce it .

QED

Được mệnh danh là “Hoàng tử của các kỳ hạn”, Corelli sở hữu khuôn mặt đẹp trai và một sự hiện diện sân khấu có sức lôi cuốn mà yêu quý anh ấy đến với khán giả.

Dubbed the “prince of tenors”, Corelli possessed handsome features and a charismatic stage presence which endeared him to audiences.

WikiMatrix

Source: https://mix166.vn
Category: Giải Trí