Quyền của ứng dụng – Hỗ trợ của Microsoft

Một số ứng dụng hoặc trò chơi trong Microsoft Store được thiết kế để tận dụng các chức năng phần cứng hoặc phần mềm cụ thể trên thiết Windows của bạn. Ứng dụng ảnh có thể cần sử dụng camera của điện thoại hoặc hướng dẫn viên nhà hàng có thể sử dụng vị trí của bạn để giới thiệu các địa điểm gần đó.

Trong Windows 11, hãy sử dụng trang Quyền riêng tư để chọn những ứng dụng có thể sử dụng một tính năng cụ thể. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > quyền riêng tư & bạn.   Chọn quyền Ứng dụng (ví dụ: Vị trí), rồi chọn các ứng dụng có thể truy nhập. 

Trang Quyền riêng tư sẽ không liệt kê các ứng dụng có quyền sử dụng tất cả các tài nguyên hệ thống. Bạn không thể sử dụng cài đặt về Quyền riêng tư để kiểm soát các tính năng mà những ứng dụng này có thể sử dụng. Windows Ứng dụng trên máy tính nằm trong danh mục này.

Để xem quyền của một ứng dụng, hãy đi tới trang sản phẩm của ứng dụng đó trong Microsoft Store hoặc truy cập trực tuyến. Nếu không muốn ứng dụng sử dụng bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng được liệt kê, bạn có thể chọn không cài đặt tính năng đó. 

Lưu ý: Học viên sử Windows 11 SE sẽ không thể tải xuống ứng dụng từ trung Microsoft Store. Các ứng dụng được quản lý bởi Người quản trị CNTT của họ. Tìm hiểu thêm

Sau đây là thông tin thêm về quyền thực thi của một ứng dụng:

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và sổ đăng ký của bạn: Ứng dụng có khả năng đọc hoặc viết cho tất cả các tệp của bạn (bao gồm tài liệu, hình ảnh và nhạc) và các cài đặt đăng ký, cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với máy tính và cài đặt của bạn. Ứng dụng này có thể sử dụng mọi thiết bị ngoại vi được gắn vào hay là một phần của thiết bị (chẳng hạn như máy ảnh, micrô hoặc máy in) mà không cần thông báo cho bạn. Ứng dụng này cũng có quyền truy cập vào vị trí của bạn và có thể sử dụng các tính năng nền tảng như lịch sử vị trí, chẩn đoán ứng dụng và các tính năng khác thường bị hầu hết các ứng dụng trong Store từ chối. Bạn không thể kiểm soát hầu hết các quyền đối với ứng dụng này trong Cài đặt > Quyền riêng tư. Lưu ý rằng mặc dù có khả năng truy cập các tài nguyên này nhưng ứng dụng có thể không thực sự thực hiện việc đó. Để biết thêm thông tin về nội dung mà ứng dụng thu thập hoặc sử dụng, hãy xem lại chính sách về quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông tin Tài khoản: Truy nhập bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn.

Cho phép nâng cấp: Cho phép ứng dụng chạy với đặc quyền của người quản trị mà không nhắc người dùng trước.

Chẩn đoán ứng dụng: Nhận thông tin chẩn đoán về các ứng dụng khác đang chạy.

Bluetooth: Kích hoạt và sử dụng mọi Bluetooth kết nối giữa thiết bị của bạn và các thiết bị khác.

Lịch: Truy nhập lịch của bạn.

Lịch sử cuộc gọi: Lịch sử truy nhập các cuộc gọi điện thoại bạn đã thực hiện trên thiết bị, Skype ứng dụng điện thoại khác.

Liên hệ: Truy nhập vào danh bạ, mọi người hoặc ứng dụng sổ địa chỉ của bạn.

Hành động cài đặt tùy chỉnh: Cài đặt phần mềm bổ sung.

Email: Truy nhập email và thông tin tài khoản của bạn cho tài khoản email của bạn.

Nhận dạng khuôn mặt: Kích hoạt và sử dụng mọi phần cứng nhận dạng khuôn mặt.

Hệ thống tệp: Truy nhập các tệp và thư mục mà bạn có quyền truy nhập và đọc hoặc ghi vào tất cả các tệp của mình (bao gồm tài liệu, ảnh và nhạc).

Đầu đọc dấu tay: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ phần cứng đầu đọc dấu tay nào.

Dịch vụ hệ thống cục bộ: Cài đặt dịch vụ trên máy chạy với đặc quyền tối đa. 

Địa điểm: Kích hoạt và sử dụng GPS hoặc các tính năng tìm vị trí khác trên thiết bị của bạn. Truy nhập dữ liệu vị trí trong Bản đồ các ứng dụng vị trí khác.

Nhắn tin: Truy nhập tin nhắn tức thời và thông tin tài khoản của bạn.

Micrô: Kích hoạt và sử dụng micrô trên thiết bị của bạn. 

Ứng dụng có thể sửa đổi: Cho phép người dùng sửa đổi ứng dụng.

Chuyển động: Kích hoạt và sử dụng tính năng tăng tốc hoặc cảm biến chuyển động khác trên thiết bị của bạn. 

Thư viện nhạc: Truy nhập mọi tệp nhạc từ thư viện Nhạc trên thiết bị của bạn.

Giao tiếp trường gần: Kích hoạt và sử dụng mọi kết nối giao tiếp trường gần (NFC) giữa thiết bị của bạn và các thiết bị khác.

Thông báo: Truy cập thông báo của bạn, được tìm thấy trong trung tâm hành động.

Dịch vụ đóng gói: Cài đặt dịch vụ trên máy.

Shim khả năng tương thích chuyển hướng ghi gói:Cho phép ứng dụng tạo, sửa đổi hoặc xóa các tệp trong thư mục cài đặt của ứng dụng.

Thư viện ảnh: Truy nhập mọi tệp ảnh từ thư viện Ảnh trên thiết bị của bạn.

Tác vụ: Truy nhập danh sách nhiệm vụ của bạn Outlook các ứng dụng theo dõi tác vụ khác.

Các tài nguyên không được phân loại: Ghi các mục nhập sổ đăng ký và các tệp không bị xóa khi gỡ cài đặt.

Thư viện video: Truy nhập mọi tệp video từ thư viện Video trên thiết bị của bạn.

Nhận dạng giọng nói: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ phần cứng nhận dạng giọng nói nào.

Webcam: Kích hoạt và sử dụng camera trên thiết bị của bạn. 

WiFi: Kích hoạt và sử dụng kết nối WiFi giữa thiết bị của bạn, internet và các thiết bị khác.

Kết nối có dây: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ kết nối có dây nào, bao gồm Ethernet, USB và nối tiếp theo giữa thiết bị của bạn, internet và các thiết bị khác.