Thể loại:Thuật ngữ sinh học – Wikipedia tiếng Việt

Thuật ngữ sinh học tổng số 5 thể loại con, 44 trang

Thuật ngữ sinh học tổng số 5 thể loại con, 44 trang

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Học sinh lớp 1 điền thành ngữ đến cô giáo cũng không ngờ lầy đến thế, câu cuối còn được khen hay hơn cả bản gốc

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

B

D

 • Danh pháp sinh học‎ (4 t.l., 7 tr.)

T

 • ► Thuật ngữ hình thái học của quả‎ (18 tr.)

 • ► Thuật ngữ sinh học tiếng Latinh‎ (7 tr.)

 • Thuật ngữ sinh thái học‎ (1 t.l., 28 tr.)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Thuật ngữ sinh học”

44 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 44 trang.

Tuyển sinh lớp 1 năm học tới: Áp lực với tuổi ‘dê vàng’

B

 • Bậc phân loại

C

 • Cây dây leo
 • Chữ ký sinh học

D

 • Dấu ấn sinh học
 • Diễn thế sinh thái

Đ

 • Đa dạng sinh học
 • Đặc hữu
 • Địa lý sinh học
 • Động vật ăn nhuyễn thể
 • Động vật ăn trứng
 • Động vật gặm xương

G

 • Giới (sinh học)

H

 • Hệ số di truyền

K

 • Kiểu hình
 • Kỹ sư hệ sinh thái

L

 • Lai (sinh học)
 • Loài
 • Loài chủ chốt
 • Loài du nhập
 • Loài thích nghi

M

 • Mặt phẳng trung tuyến
 • Môi sinh
 • Môi trường lý sinh

N

 • Nhánh

P

 • Phạm vi (sinh học)
 • Phân loài
 • Phân ngành

S

 • Sinh học
 • Sinh học bảo tồn
 • Sinh vật dị dưỡng
 • Sinh vật đáy
 • Sinh vật hóa dưỡng
 • Sinh vật quang dị dưỡng
 • Sinh vật quang dưỡng
 • Sinh vật tự dưỡng
 • Sự sống

T

 • Tán (sinh học)
 • Thảm thực vật
 • Tính trạng
 • Tình trạng bảo tồn
 • Tính ưa người
 • Toxin
 • Tự gây độc

V

 • Vật chất tối sinh học

Chọn mua balo cho bé lớp 1 cần lưu ý những gì?