‎Thời Khoá Biểu và Lời Nhắc

Chúng tôi rất tiếc vì bạn không thích sử dụng ứng dụng này. Bạn có thể vui lòng chia sẻ những gì chính xác mà bạn không thích trong ứng dụng này qua địa chỉ [email protected] không?

App này rất hay trước khi tôi chưa sử dụng tôi đã nghĩ rằng làm việc lập thời khoá biểu hàng ngày rất khó nhưng từ khi sử dụng tôi lại rất dễ làm tôi rất thích app này mọi người cũng nên thử nhé

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, CREATIVE TECHNOLOGIES LLC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mục Mua

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Nội Dung Của Người Dùng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mục Mua

  • Mã Định Danh

  • Dữ Liệu Sử Dụng

  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Xổ số miền Bắc