Top 6 bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hay nhất do chính tay đội ngũ ta-ogilvy chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể bắt đầu từ cơ sở

Tác giả: dangcongsan.vn

Ngày đăng: 09/25/2021 05:16 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 48134 đánh giá)

Tóm tắt: Những năm qua, Hà Nội đã có nhiều hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, ưu tiên bảo tồn những di sản có giá trị đặc biệt, di sản có tính độc đáo hoặc có nguy cơ thất truyền. Tuy nhiên, việc bảo tồn còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của chính quy

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ năm 2017 đến nay, thực hiện công tác bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cần bảo vệ khẩn cấp, Sở Văn hóa và Thể thao đã ……. read more

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể bắt đầu từ cơ sở

2. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẢNG TRỊ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Tác giả: unesdoc.unesco.org

Ngày đăng: 08/16/2020 10:53 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 78187 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: DI SẢN VăN HóA PHI VậT THể Di sản Văn hóa Phi vật thể Dù mong manh, di sản văn hóa phi vật thể là một nhân tố quan trọng để bảo tồn sự đa dạng của văn hóa ……. read more

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẢNG TRỊ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

3. Phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể

Tác giả: dsvh.gov.vn

Ngày đăng: 12/13/2021 08:14 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 38141 đánh giá)

Tóm tắt: Theo Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2001, lần đầu tiên loại hình di sản văn hóa phi vật thể chính thức được quy định trong Luật Di sản văn hóa, tạo bước chuyển biến lớn trong nhận thức của toàn xã hội về di sản văn hóa phi vật thể. Thực hiện Luật Di sản văn hóa, cả nước có trên 410 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, một số di sản được UNESCO ghi danh.

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Phần lớn di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể biểu hiện các mặt giá trị thông qua các cử chỉ, hoạt động trình diễn của các nghệ nhân dân gian – những chủ thể ……. read more

Phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể

4. Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tác giả: dsvh.gov.vn

Ngày đăng: 01/17/2020 04:41 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 49363 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: sắc văn hóa của mình, bài viết tiếp cận vai trò của cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, được thể hiện tại bảo tàng và ngay chính trong ……. read more

Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

5. Bảo tồn di sản bằng công nghệ số

Tác giả: nhandan.vn

Ngày đăng: 11/11/2019 08:15 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 97535 đánh giá)

Tóm tắt: Áp dụng công nghệ là nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy kho tàng đồ sộ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số các di sản văn hóa bên cạnh những cơ hội là những thách thức.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, việc bảo tồn còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của chính quyền, nhân dân các địa phương, nhất là trong việc tư liệu hóa di sản. Với Kế ……. read more

Bảo tồn di sản bằng công nghệ số

6. Di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 04/17/2020 10:13 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 19982 đánh giá)

Tóm tắt: Với kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, phong phú, nhiều năm qua, các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nỗ lực không ngừng bảo tồn, phát huy vốn quý của cha ông. Cùng với nhiều chính sách của tỉnh, di sản văn hóa Hà Tĩnh ngày càng có sức sống mãnh liệt trong đời sống đương đại.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại hội nghị lần thứ 3 họp tại Istanbul tháng 11/2008, để nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, Ủy ban liên chính ……. read more

Di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn