Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 5 Có Lời Giải, Ktqt Chuong 5

Bạn đang quan tâm đến Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 5 Có Lời Giải, Ktqt Chuong 5 phải không? Vậy hãy cùng Xettuyentrungcap.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM VIDEO Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 5 Có Lời Giải, Ktqt Chuong 5 tại đây.

Bài tập kế toán quản trị chi phí là một trong những tài liệu được nhiều sinh viên và người mới đi làm quan tâm. Dưới đây, kế toán Việt Hưng sẽ tổng hợp một số bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo về chi phí để các bạn tham khảo nhé. 

Bài tập kế toán quản trị có đáp án tìm hiểu thêm

1. Bài tập kế toán quản trị về phân loại chi phí

Các chi phí phát sinh tại một Công ty may X, với mỗi khoản mục chi phí, hãy chỉ rõ nó bao gồm những chi phí nào? Biết công ty tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tính lương nhân viên may theo lương sản phẩm. Ngoài ra lương nhân viên sửa máy và lương nhân viên bán hàng là cố định.

Đang xem : Bài tập kế toán quản trị chương 5

ĐÁP ÁN

1. Biến phí: a, b, e 2. Định phí: c, d, f, g, h, i 

3. Chi phí thời kỳ: c, f, i, j 4. Chi phí sản phẩm: a, b, d, e, g, h 

5. Chi phí quản lý: i 6. Chi phí bán hàng: f, j 

7. Chi phí NVL trực tiếp: a 8. Chi phí nhân công trực tiếp: b

9. Chi phí sản xuất chung: d, e, g, h 10. Chi phí sản xuất: d, e, g, h

2. Bài tập ứng dụng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí để phân tích kịch bản

Có số liệu về hoạt động giải trí sản xuất và kinh doanh thương mại tại công ty Việt Hưng với mẫu sản phẩm máy tính hiệu XXX trong tháng 9 như sau : sản lượng sản xuất và tiêu thụ 10.000 mẫu sản phẩm, với giá bán 5 USD / loại sản phẩm, biến phí 3 USD / mẫu sản phẩm, định phí trong tháng 17.500 $ .

Kịch bản 1 : Dự đoán nhu cầu thị trường thay đổi

Qua hoạt động giải trí marketing, công ty Dự kiến sản lượng bán trong tháng tới tăng 5 %. Trong điều kiện kèm theo những yếu tố khác không đổi, công ty nên triển khai giải pháp này hay không ?

ĐÁP ÁN

∆ Doanh thu = P1 * Q1 – P0 * Q0 = 5 * 10.000 * 1,05 – 5 * 10.000 = 2.500
∆ Biến phí = V1 * Q1 – V0 * Q0 = 3 * 10.000 * 1,05 – 3 * 10.000 = 1.500
∆ Định phí = 0
⇒ ∆ Lợi nhuận thuần = 2.500 – 1.500 = 1.000

Công ty nên thực hiện kịch bản này

Kịch bản 2: Thay đổi định phí và doanh thu

Công ty kỳ vọng nếu tăng thêm ngân sách quảng cáo mỗi tháng 3.000 $ thì lệch giá sẽ tăng 20 % ( giá cả không đổi ). Hãy xem xét quyết định hành động này ( giả sử những yếu tố khác không đổi ) .

ĐÁP ÁN

Công thức :
Doanh thu đổi khác là do tác động ảnh hưởng của giá cả hoặc sản lượng .
Nếu lệch giá đổi khác là do tác động ảnh hưởng của giá cả ( số lượng không đổi ) thì TVC không bị ảnh hưởngNếu lệch giá đổi khác là do ảnh hưởng tác động của lượng bán ( giá cả không đổi ) thì TVC sẽ thay đổiKhi sản lượng đổi khác thì TFC không đổi .

Doanh thu tăng 20% ( giá bán không đổi ) P1 = P0 = 5 $ / sản phẩm, Q1 = 10.000 * ( 1 + 20% ) = 12.000

∆ Doanh thu = P1 * Q1 – P0 * Q0 = 5 * 12.000 – 5 * 10.000 = 10.000
∆ Biến phí = V1 * Q1 – V0 * Q0 = 3 * 12.000 – 3 * 10.000 = 6.000
∆ Định phí = 3.000

=> ∆ Lợi nhuận thuần = 10.000 – 6.000 – 3.000 = 1.000

=> Công ty nên thực thi ngữ cảnh này .

Kịch bản 3 : Thay đổi giá bán và biến phí

Do tình hình khan hiếm nguyên vật liệu nên biến phí đơn vị chức năng tăng lên 3,1 $ / loại sản phẩm và công ty quyết định hành động tăng giá bán lên 5,2 $ / loại sản phẩm và thế cho nên khối lượng tiêu thụ giảm chỉ còn 9.000 loại sản phẩm. Công ty có nên chọn giải pháp này không ?

ĐÁP ÁN

∆ Doanh thu = P1 * Q1 – P0 * Q0 = 5,2 * 9.000 – 5 * 10.000 = – 3.200
∆ Biến phí = V1 * Q1 – V0 * Q0 = 3,1 * 9.000 – 3 * 10.000 = – 2.100
∆ Định phí = 0

∆ Lợi nhuận thuần = – 3.200 – ( – 2.100 ) = – 1.100

⇒ Công ty không nên triển khai ngữ cảnh này .

Kịch bản 4: Phương án tổng hợp

Công ty định giảm giá bán 0,4 $ / mẫu sản phẩm và tăng cường quảng cáo thêm 5.000 USD. Với ngữ cảnh này, Dự kiến khối lượng tiêu thụ sẽ tăng thêm 40 %. Công ty có nên triển khai giải pháp này hay không ?

ĐÁP ÁN

∆ Doanh thu = P1 * Q1 – P0 * Q0
= ( 5 – 0,4 ) * 10.000 * 1,4 – 5 * 10.000 = 14.400
∆ Biến phí = V1 * Q1 – V0 * Q0 = 3 * 10.000 * 1,4 – 3 * 10.000 = 12.000
∆ Định phí = 5.000

∆ Lợi nhuận thuần = 14.400 – 12.000 – 5.000 = – 2.600

⇒ Công ty không nên triển khai ngữ cảnh này .

Kịch bản 5: Thay đổi kết cấu hàng bán và đơn giá bán

Công ty Việt Hưng muốn mua cùng lúc 2 nghìn máy tính hiệu YYY của công ty Kim Anh với điều kiện kèm theo hai bên thỏa thuận hợp tác giá tốt ( giá này phải nhỏ hơn giá kinh doanh nhỏ hiện tại ). Vậy công ty Kim Anh nên định giá 1 bút bi là bao nhiêu để có mức doanh thu tăng thêm là 1.000 USD ?

ĐÁP ÁN

Do số dư đảm phí hiện tại đã đủ bù đắp định phí hiện tại ( không phát sinh thêm định phí mới ). Công ty Kim Anh muốn đạt được mức doanh thu tăng thêm là 1.000 USD .
Đơn giá bán là P .
Biến phí đơn vị chức năng là 3 USD / loại sản phẩm .

Lợi nhuận mong muốn = ( P – 3 ) * 2.000 = 1.000 P = 3,5 $/ sản phẩm

3. Bài tập kế toán quản trị về dự toán chi phí

Tại doanh nghiệp sản xuất Việt Hưng dự kiến tổng sản phẩm K tiêu thụ trong năm 20X1 là 100.000 mẫu sản phẩm với số lượng mẫu sản phẩm tiêu thụ từng quý lần lượt là 10.000, 30.000, 40.000, 20.000 loại sản phẩm. Công ty địa thế căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ mẫu sản phẩm K, dự kiến loại sản phẩm tồn dư cuối quý bằng 20 % nhu yếu tiêu thụ của quý sau, dự kiến tồn dư cuối năm là 3.000 mẫu sản phẩm .
Để sản xuất mẫu sản phẩm K trên, công ty lập dự trù vật tư R và ngân sách nhân công trực tiếp như sau :
– Yêu cầu tồn dư vật tư cuối quý bằng 10 % nhu yếu vật tư cần cho sản xuất ở quý sau, tồn dư vật tư cuối năm là 7.500 kg .
– Giá trị NVL được trả ngay bằng tiền mặt 50 % trong quý, số còn lại trả vào quý sau. Khoản nợ phải trả người bán năm 20X0 là 25.800 đ .
– Định mức NVL cho kỳ kế hoạch là 5 kg / mẫu sản phẩm
– Đơn giá mua NVL là 0,6 đ / kg .
Định mức thời hạn cho một mẫu sản phẩm K : 0,4 đ / giờ
– Đơn giá một giờ công lao động : 15 đ / giờ
Ngoài ra, công ty Lâm Hiếu có chi phí sản xuất chung phân chia cho mẫu sản phẩm K theo số giờ lao động trực tiếp. Đơn giá phân chia phần biến phí 4 đ / giờ. Tổng định phí sản xuất chung dự kiến phát sinh hàng quý là 60.600 đ, trong đó khấu hao TSCĐ hàng quý là 15.000 đ .
Xem thêm : Top 10 Bài Văn Thuyết Minh Về Tác Hại Của Rượu Đối Với Đời Sống Con Người
Yêu cầu lập dự trù sản xuất, dự trù ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, dự trù ngân sách nhân công trực tiếp, dự trù chi phí sản xuất chung và dự trù thành phẩm cuối kỳ .

ĐÁP ÁN

DỰ TOÁN SẢN XUẤTSản phẩm K – năm 20X1

Dự toán loại sản phẩm tồn dư đầu quý 1 năm nay = Dự toán mẫu sản phẩm tồn dư cuối quý 4 ( năm trước ) = 20 % * Nhu cầu tiêu thụ của quý 1 năm nay = 20 % * 10.000 = 2.000 Dự toán loại sản phẩm tồn dư cuối quý 4 năm nay = Đề cho ( địa thế căn cứ vào kế hoạch của công ty ) .

DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾPVẬT LIỆU R NĂM 20X1

Dự toán nguyên vật liệu đầu quý 1 năm nay = Dự toán nguyên vật liệu cuối quý 4 ( năm trước ) = 10 % * Nhu cầu vật tư cần cho sản xuất của quý 1 năm nay = 10 % * 70.000 = 7.000 Dự toán nguyên vật liệu cuối quý 4 năm nay = Đề cho ( địa thế căn cứ vào kế hoạch của công ty ) .

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

DỰ TOÁN TỒN KHO THÀNH PHẨM CUỐI KỲ

4. Bài tập kế toán quản trị về định giá bán sản phẩm

4.1 Bài toán 1

Công ty Việt Hưng đang dự kiến sản xuất một loại mẫu sản phẩm mới X với những số liệu kế hoạch có tương quan như sau :

– Sản lượng dự kiến hàng năm: 20.000đ/sp

– Biến phí đơn vị chức năng :
+ Nguyên liệu trực tiếp : 8.000 đ / sp
+ Lao động trực tiếp : 12.000 đ / sp
+ Biến phí sxc : 3.000 đ / sp
+ Biến phí Bảo hành và QLDN : 2 nghìn đ / sp
Tổng định phí phân chia cho loại sản phẩm mới hàng năm :
+ Định phí sxc : 100.000.000 đ
+ Định phí bh và quốc lộ : 150.000.000 đ
Vốn góp vốn đầu tư để sản xuất mẫu sản phẩm này ước tính là 400.000.000 đ. Công ty hoàn vốn mong ước trong 8 năm .
Hãy dùng cả 2 phương pháp định phí hàng loạt và giá phí trực tiếp để tính giá cả cho mẫu sản phẩm này theo những thông tin trên. Tính giá cả mẫu sản phẩm theo phương pháp định phí hàng loạt và giá phí trực tiếp .

ĐÁP ÁN

Theo phương pháp định phí toàn bộ:

Giá bán sp = chi phí nền + chi phí tăng thêm – chi phí nền = chi phí NVLTT+ chi phí NCTT + chi phí SXC

= 8.000 + 12.000 + 3.000 + 100.000.000 / 20.000 = 28.000 đ / sp
Mức hoàn vốn mong ước = Tổng vốn góp vốn đầu tư / Số năm hoàn vốn = 400.000.000 / 8 = 50.000.000

Tỷ lệ chi phí tăng thêm = (Mức lãi mong muốn + CP thời kỳ) / (Sản lượng SP x CP nền đơn vị)

= < 50.000.000 + ( 2000 x 20.000 ) + 150.000.000 > / 20.000 x 28.000 = 0.4286 hay 42.86 %

Giá bán đơn vị sản phẩm = CP nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm) = 28.000 x (1+ 42.86%) = 40.000 đ/sp

Vậy theo phương pháp định phí hàng loạt thì 1 loại sản phẩm X có giá bán là 40.000 đ / sp

Theo giá phí trực tiếp

Giá bán sp = cp nền + cp tăng thêm

Chi phí nền = Biến phí = BPnltt + BPnctt + BPsxc + BPnsx

= 8.000 + 12.000 + 3.000 + 2 nghìn = 25.000 đ / sp

Mức hoàn vốn mong muốn= Tổng vốn đầu tư / Số năm hoàn vốn = 400.000.000 / 8 = 50.000.000

Tỷ lệ chi phí tăng thêm = (Mức lãi mong muốn + tổng định phí / (Sản lượng SP x CP nền đơn vị)

= < 50.000.000 + ( 100.000.000 + 150.000.000 > / 20.000 x 25.000 = 0,6 hay 60 %

Giá bán đơn vị sản phẩm = CP nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm) = 25.000 x (1+ 60%) = 40.000đ/sp

4.2 Bài toán 2

Tại công ty dịch vụ sửa chữa thay thế xe hơi và kinh doanh thương mại phụ tùng Việt Hưng có 30 công nhân sửa chữa thay thế thao tác trong 40 giờ / tuần, một năm thao tác 50 tuần. Công ty dự kiến đạt được doanh thu 10.000 đ cho một giờ công sửa chữa thay thế và 15 % doanh thu trên trị giá số phụ tùng đưa ra sử dụng. Trị giá mua nguyên vật liệu theo hóa đơn dự kiến đưa ra sử dụng trong năm là 1,2 tỷ đồng .
– Công ty sử dụng phương pháp định giá bán loại sản phẩm theo thời hạn lao động và nguyên vật liệu sử dụng .
– Giả sử trong trong thực tiễn 1 việc làm sửa chữa thay thế trung bình tiêu tốn 10 giờ công lao động trực tiếp và 1.500.000 ngân sách phụ tùng .
Định giá dịch vụ thay thế sửa chữa này, biết những ngân sách phát sinh trong năm công ty dự kiến như sau :

ĐÁP ÁN

1. Chi tiêu nhân công trực tiếp tính trên 1 giờ lao động
2. giá thành Giao hàng và quản lý tính trên 1 giờ lao động
( 120.000.000 + 50.000.000 + 170.000.000 * 19 % + 90.000.000 + 270.000.000 + 61.700.000 ) / 60.000 = 10.400 đ / giờ
3. Lợi nhuận mong ước tính trên 1 giờ công lao động = 10.000 đ / giờ
4. Giá 1 giờ công lao động = 17.850 + 10.400 + 10.000 = 38.250 đ / giờ
5. Giá thời hạn lao động = 38.250 * 10 = 382.500 đồng .
7. Lợi nhuận mong ước tính trên trị giá phụ tùng đưa ra sử dụng = 15 %
8. Tỷ lệ bổ trợ = ( 360.000.000 / 1.200.000.000 ) + 15 % = 45 %
9. Giá của NVL, phụ tùng sử dụng = 1.500.000 * ( 1 + 45 % ) = 2.175.000 đ
10. Giá của việc làm sửa chữa thay thế = 382.500 + 2.175.000 = 2.557.500 đồng

4.3 Bài toán 3

Công ty Việt Hưng dự kiến sản xuất và tiêu thụ loại sản phẩm A, giá cả dự kiến trên thị trường là 60.000 đ / loại sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 50.000 mẫu sản phẩm / năm, công ty cần góp vốn đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến ngân sách bán hàng và quản trị doanh nghiệp phân chia cho mẫu sản phẩm này một năm là 700.000.000 đồng, trong đó phần biến phí là 200.000.000 đồng. Công ty nhu yếu tỷ suất hoàn vốn góp vốn đầu tư tối thiểu của loại sản phẩm này là 15 % .
( 1 ) Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 mẫu sản phẩm ( giá tiền đơn vị chức năng loại sản phẩm ) .
( 2 ) Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 mẫu sản phẩm tính được ở trên có 50 % là ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, 25 % là ngân sách nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20 % là biến phí, còn lại là định phí. Bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác lập lại giá cả của một loại sản phẩm .

ĐÁP ÁN

(1) Giá thành đơn vị sản phẩm Z = 2 tỷ / 50.000 = 40.000 đ/sản phẩm

( 2 )

Tổng biến phí = ∑ Chi phí NVLTT + ∑ Chi phí NCTT + Biến phí SXC + Biến phí BH & QLDN

= 50 % * 2 tỷ + 25 % * 2 tỷ + ( 25 % * 2 tỷ ) * 20 % + 200 triệu = 1800 triệu đồng

Tổng định phí = Định phí SXC + Định phí BH & QLDN

= ( 25 % * 2 tỷ ) * 80 % + 500 triệu = 900 triệu đồng

Tỷ lệ bổ sung = ( 15% * 2 tỷ + 900 triệu ) / 1800 = 2/3

Biến phí đơn vị = 1800 triệu / 50.000 = 36.000 đ/s => Giá bán = 60.000 đ/sp

4. 4 Bài toán 4

Có tài liệu về ngân sách tương quan đến sản xuất và tiêu thụ 50.000 mẫu sản phẩm ở công ty Hà Mã như sau :
Tài sản góp vốn đầu tư : 2 tỷ đồngGiá thành đơn vị chức năng mẫu sản phẩm : 30.000 đ / sản phẩmChi phí bán hàng và quản trị : 0,7 tỷ đồng 68ROI mong ước : 25 %

ĐÁP ÁN

Giá bán = 30.000 + 30.000 * 80% = 54.000 đ/sản phẩm

4.5 Bài toán 5

Có tài liệu về công ty Hiệp Gà như sau : Để sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng năm là 50.000 loại sản phẩm thì công ty cần góp vốn đầu tư 2 tỷ đồng. Bộ phận kế toán đã ước tính :
Biến phí đơn vị chức năng mẫu sản phẩm : 20.000 đ / mẫu sản phẩm. Định phí : 1 tỷ đồngROI mong ước = 25 %

ĐÁP ÁN

Giá bán = 20.000 + 20.000 * 1,5 = 50.000 đ/sản phẩm

4.6 Bài toán 6

Công ty Khoa Lộc dự kiến sản xuất và tiêu thụ mẫu sản phẩm A, giá cả dự kiến trên thị trường là 60.000 đ / loại sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 50.000 mẫu sản phẩm / năm, công ty cần góp vốn đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến ngân sách bán hàng và quản trị doanh nghiệp phân chia cho mẫu sản phẩm này một năm là 700.000.000 đồng, trong đó phần biến phí là 200.000.000 đồng. Công ty nhu yếu tỷ suất hoàn vốn góp vốn đầu tư tối thiểu của mẫu sản phẩm này là 15 % .
( 1 ) Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 loại sản phẩm ( giá tiền đơn vị chức năng mẫu sản phẩm ) .
Xem thêm : Sơ Chế Tiếng Anh Chủ Đề Các Quy Trình Chế Biến Thức Ăn, Sơ Chế Trong Tiếng Anh Là Gì
( 2 ) Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 loại sản phẩm tính được ở trên có 50 % là ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, 25 % là ngân sách nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20 % là biến phí, còn lại là định phí. Bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác lập lại giá cả của một loại sản phẩm .

ĐÁP ÁN

(1) Giá thành đơn vị sản phẩm Z = 2 tỷ / 50.000 = 40.000 đ/sản phẩm

( 2 )

Tổng biến phí = ∑ Chi phí NVLTT + ∑ Chi phí NCTT + Biến phí SXC + Biến phí BH & QLDN

= 50 % * 2 tỷ + 25 % * 2 tỷ + ( 25 % * 2 tỷ ) * 20 % + 200 triệu = 1800 triệu đồng

Vậy là đến đây bài viết về Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 5 Có Lời Giải, Ktqt Chuong 5 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc những bạn luôn gặt hái nhiều thành công xuất sắc trong đời sống !

Source: https://mix166.vn
Category: Hỏi Đáp

Xổ số miền Bắc